Nyheter

Nordnet Offensiv fusioneras med Nordnet Hållbar Pension

I samband med en översyn och konsolidering av Öhman Fonders fondutbud, framförallt i syfte att uppnå en ekonomiskt och förvaltningsmässigt lämplig förvaltningsvolym, har styrelsen i Öhman beslutat att fusionera fonden Nordnet Offensiv med fonden Nordnet Hållbar Pension.

Fonderna förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Mer information om sammanslagningen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Dokument