Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Webbsändning: Futur Pension tillsammans med Öhman Fonder gav en nyhetsuppdatering

Sedan i våras finns Öhman Fonders tre aktivt förvaltade globala aktiefonder (Global Hållbar, Global Småbolag Hållbar & Global Growth) tillgängliga i Futur Pension fondförsäkring.

I denna webbsändning kan du lyssna på teamet som förvaltar dessa fonder, en summering hur det gick 2020 samt vad vi kan förvänta oss av 2021.

Klicka här för att se sändningen i efterhand.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i samband med registreringen för evenemanget samlas in av Demio Inc för E. Öhman J:or Fonder AB:s (”Öhman”) och Futur Pensions räkning. Ändamålet med behandlingen är att Öhman och Futur ska kunna göra evenemanget tillgängligt för dig och följa upp din upplevelse och eventuella frågor med dig genom kontakter efter evenemanget. Webbinariet kan komma att spelas in, vilket innebär att även eventuell medverkan från deltagarnas sida, i den mån sådan är möjlig, kan komma att spelas in. Fullständig information om Öhmans behandling av dina personuppgifter, såsom laglig grund för behandlingen och behandlingsperiod, finns i Öhmans Dataskyddspolicy som du hittar här. Fullständig information om Futurs behandling av dina personuppgifter, såsom laglig grund för behandlingen och behandlingsperiod hittar du här.