Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Webbsändning: Kapitalet – EU:s väg till klimatmålen

Finansbranschen har identifierats av EU som en huvudaktör för att klimatmålen och de globala hållbarhetsmålen ska nås. Idag träder EU:s nya regelverk för hållbarhetsrapportering i kraft.

Under webbsändningen ger vi svar på vad de nya regelverken innebär för oss som investerare och för bolagen.

Titta på webbsändningen i efterhand

Kontakt

För oss är det självklart att personuppgifterna är dina och att vi endast lånar dem av dig. Vi månar om dina personuppgifter och din integritet och kommer inte heller fortsättningsvis dela med oss av dina personuppgifter till någon annan. Information om vår personuppgiftshantering finner du på vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@ohman.se om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.  Du som får det här e-postbrevet är kund eller kontaktperson hos oss och registrerad i vårt register. Du kan givetvis närsomhelst avregistrera dig från framtida utskick genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet.