Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Webbsändning: Vilka affärsidéer blir framgångsrika efter covid?

Efter mer än ett och halvt år med pandemin i fokus, i såväl stort som smått så börjar världen återgå till det mer normala. Men vad blir det ”nya normala”? Vad tar vi med oss ur pandemin i form av nya vanor och ändrade synsätt? Och vad återgår i stället snabbt till ”det gamla vanliga”?

Nu kan du ta del av när Anna Dahlstedt och Ylwa Häggström som förvaltar globala aktier på Öhman Fonder diskuterar vad detta kan få för återverkningar på aktiemarknaden.

Klicka här för att se sändningen i efterhand.

Kontakt

Herman Holmqvist

Chef institutionella kunder

+46 8 407 58 26
herman.holmqvist@ohman.se

Öhman och dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i samband med registreringen för evenemanget samlas in av Demio Inc för E. Öhman J:or Fonder AB:s (”Öhman”) räkning. Ändamålet med behandlingen är att Öhman ska kunna göra evenemanget tillgängligt för dig och följa upp din upplevelse och eventuella frågor med dig genom kontakter efter evenemanget. Webbinariet kan komma att spelas in, vilket innebär att även eventuell medverkan från deltagarnas sida, i den mån sådan är möjlig, kan komma att spelas in. Fullständig information om Öhmans behandling av dina personuppgifter, såsom laglig grund för behandlingen och behandlingsperiod, finns i Öhmans Dataskyddspolicy som du hittar här.

För oss är det självklart att personuppgifterna är dina och att vi endast lånar dem av dig. Vi månar om dina personuppgifter och din integritet och kommer inte heller fortsättningsvis dela med oss av dina personuppgifter till någon annan. Information om vår personuppgiftshantering finner du på vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@ohman.se om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.  Du som får det här e-postbrevet är kund eller kontaktperson hos oss och registrerad i vårt register. Du kan givetvis närsomhelst avregistrera dig från framtida utskick genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet.