Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Webbsändning: Vilka utmaningar och möjligheter har läkemedelsbranschen framöver?

Pandemin som ställt livet på jorden på ända, går nu förhoppningsvis mot sitt slut tack vare nya typer av vaccin som tagits fram på rekordtid. Denna otroliga bedrift jämförs nu med andra mänskliga triumfer som månlandningen och penicillinet.

Hur ser aktiemarknaden på bolagen som ska ge oss framtidens mediciner? Hur arbetar vi på Öhman Fonders globalteam med läkemedelsbolag i vår förvaltning och portföljkonstruktion? Den snabba vaccinframtagningen visar på den stora positiva kraft som bioteknik och läkemedelsbolag kan vara, för att skapa ett hållbart och robust samhälle. Ett varmare klimat kan ge oss fler pandemier och virussjukdomar vilket ökar framtida behov av vaccinering.

Nu kan du lyssna när Pär Löfving (globala aktier) och Fredric Nyström (ansvarig för hållbarhetsanalys) ger sin syn på teknologin och bolagen som möjliggjort denna utveckling samt berättar hur vi påverkar läkemedelsbolagen att förbättra tillgången till läkemedel.

Klicka här för att se webbsändningen i efterhand.

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Öhman och dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i samband med registreringen för evenemanget samlas in av Demio Inc för E. Öhman J:or Fonder AB:s (”Öhman”) räkning. Ändamålet med behandlingen är att Öhman ska kunna göra evenemanget tillgängligt för dig och följa upp din upplevelse och eventuella frågor med dig genom kontakter efter evenemanget. Webbinariet kan komma att spelas in, vilket innebär att även eventuell medverkan från deltagarnas sida, i den mån sådan är möjlig, kan komma att spelas in. Fullständig information om Öhmans behandling av dina personuppgifter, såsom laglig grund för behandlingen och behandlingsperiod, finns i Öhmans Dataskyddspolicy som du hittar här.

För oss är det självklart att personuppgifterna är dina och att vi endast lånar dem av dig. Vi månar om dina personuppgifter och din integritet och kommer inte heller fortsättningsvis dela med oss av dina personuppgifter till någon annan. Information om vår personuppgiftshantering finner du på vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@ohman.se om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.  Du som får det här e-postbrevet är kund eller kontaktperson hos oss och registrerad i vårt register. Du kan givetvis närsomhelst avregistrera dig från framtida utskick genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet.