Nyheter

Anna Kinberg Batra om valrörelser och deras dynamik

Inför det svenska valet fick vi besök av Moderaternas förra partiledare Anna Kinberg Batra som berättade för oss om valrörelser, om deras dynamik och vad som rent faktiskt sker. För att underlätta för oss siffermänniskor valde Anna att fokusera på fyra siffror för att beskriva valrörelserna.

Den första siffran är 2 eftersom det enligt David Camerons chefsstrateg egentligen bara finns två valstrategier. Antingen ”Time for change” eller ”Don’t let the others throw it away”. Det första alternativet är förändringsval där typiska exempel är Obama 2008, då till och med skeptiska Economist charmades av förändringsbudskapet och Reinfeldt 2006. Ett förändringsval kännetecknas av positiva budskap och väljarna känner att de vill vara med på förändringsresan. Den andra strategin är omvalskampanj, exempelvis Alliansens omvalskampanj 2010 med budskapet att ”vi klarade finanskrisen”. I en omvalskampanj vill man visa att man står för seriositet och ordning och reda.

#öhmanlunch med Anna Kinberg Batra på Nalen i Stockholm.

#öhmanlunch med Anna Kinberg Batra på Nalen i Stockholm.

I årets valrörelse är det lite oklart vilket narrativ som gäller, men till slut kommer även denna valrörelse bli förtydligad. Vi kommer att få ett destillat, när valrörelsen budskap och löften skärskådas och genomskådas. Det är intressant att se hur Socialdemokraterna efter två regeringsperioder där de inte lyckats att leverera på sina löften gör partiledarfrågan till sin ”time for change”, ett förändringsval.

Den andra siffran är 3 eftersom valrörelse i sak handlar om tre saker. Det första är vad partierna vill prata om och vilka frågor de vill äga, det är dit de vill styra debatten under valrörelsen. Den andra är det som väljarna vill prata om och vi kan i en ny Novus-undersökning se att väljarna just nu rangordnar sjukvården i topp och den frågan kopplar man främst till Socialdemokraterna. Därefter har vi lag och ordning som just tagits över av Sverigedemokraterna från Moderaterna och på tredje plats finner vi skolan. Det handlar inte om kommun, betyg och skola och att många lämnar skolan utan slutbetyg, utan om privat respektive offentligt ägande, precis som sjukvården, och även denna fråga ägs av Socialdemokraterna.

#öhmanlunch med Anna Kinberg Batra på Nalen i Stockholm.

#öhmanlunch med Anna Kinberg Batra på Nalen i Stockholm.

Den tredje komponenten som kan påverka valet är den så kallade X-faktorn. Det händer alltid något konstigt i en valrörelse, det dyker upp en svart svan eller något annat som välter bordet. Ännu är det oklart vad detta är i år. Det är inte Uppdrag Gransknings avslöjande om hur partierna vill ta emot bidrag från privatpersoner, en skandal måste hålla i sig längre än över helgen… Energipris, makroekonomi och bostad borde kunna betyda något inför valet, men rankas bara som nummer sju av väljarna i senaste Novus-undersökningen, vilket är förvånande. Detta borde kunna vara ett plånboksval. Kanske är det den mest troliga X-faktorn hittills? Men den rankas dock bara som sjua av väljarna trots det utmanande makroekonomiska läget.

Sedan har vi siffran 4 och den handlar om vad som händer och hur det går. Valet kommer inte vara avgjort på valdagen. Vid förra valet började media inse att valet inte avgörs på valnatten, det blir inga bilder på firande från partiernas valvakor. De möjliga statsministeromröstningarna är fyra och det måste smälla lite först, innan vi har en ny regering. Om Socialdemokraterna blir störst och erbjuds att bilda regering så vill Centerpartiet regera med dem, men de vill inte ha med något annat parti i regeringen och vill inte regera med socialdemokratisk politik. Och Vänsterpartiet vill också sitta i regering och stöttar inte Socialdemokraterna om de inte får vara med.

#öhmanlunch med Anna Kinberg Batra på Nalen i Stockholm.

#öhmanlunch med Anna Kinberg Batra på Nalen i Stockholm.

Den stora frågan är inte vem som får störst stöd, utan vem som kan undvika att få 175 personer emot sig? Det enda gemensamma man har är kanske att man inte trycker på nej-knappen. Anna tror att det kommer att ta ett tag och att en regering bildas tidigast efter tre försök. Talmannen har alltså fyra försök på sig att få till en regering och de flesta gamla reglerna gäller inte längre.

Avslutningsvis har vi siffran 1, det är en sak som fattas: berättelsen om vart Sverige är på väg. Såväl medieklimat som politiska klimat leder till ovilja bland politikerna att svara på sakfrågor. Som politiker väljer man i stället att bråka och spela på känslor. Många väljare är känslostyrda ända in i valbåset och bestämmer sig sent. Men vem vill svara på hur ska Sverige klara sig i en disruptiv värld? Hela industrier och industrilogiker ställs på huvudet. Skulle Sverige kunna ha en plats i den processen? Hur kan vi driva på förändringsresan för att vara starkare på 10 års sikt? Det är något för näringslivet att driva, då blir något annat och bättre möjligt. Partierna är inte bra på att driva samhällsförändring, de är ängsliga genomförandemaskiner. De måste känna att en fråga är absolut nödvändig för att vilja driva den. Anna ser inte att det kommer ske före valdagen den 11 september…

Moderator Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder.

Moderator Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder.

Moderator Lars Kristian Feste från Öhman Fonder frågar vilka politiker man går till sängs med och vilka stiger man upp med på morgonen? Anna hänvisar till valet 1979 som avgjordes av ett par tusen utlandsröster och påpekar att varje parti och varje person som väljs kommer att ha avgörande betydelse vid detta val. 1978 fick Ola Ullsten bilda minoritetsregering med 39 mandat. Det oväntade kan alltid hända efter valet, kanske får rent av Liberalernas Johan Persson bilda regering i år, med hälften av de mandaten? Det är inte säkert att Liberalerna kommer över riksdagsspärren och det är inte säkert hur deras riksdagsgrupp kommer att se ut. Anna tror dock att de kan komma över spärren och då kommer enskilda ledamöter att spela stor roll. Liberalerna har en intern debatt som gör att sammansättningen av riksdagsgruppen kan styra partiet i helt olika riktningar.

Det engagerade auditoriet passade på att ställa flera frågor till Anna Kinberg Batra, bland annat varför partierna inte inser att de behöver driva sakfrågor? Det är valrörelsens kontext, svarade Anna, den tar inte fram det vackraste inom partier och partiledare och den är ett nollsummespel. Finns det ingen konflikt får man skapa en. Förändringsfrågor finns inte i valrörelsekontexten. Anna ställde detta gentemot sina erfarenheter från näringslivet och konstaterade att det är helt annorlunda i tillväxtmarknader som solcellsbranschen: där är alla glada, marknaden växer och branschens bolag arbetar tillsammans.