Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Avkastning när räntan stiger

Pressen på centralbankerna ökar, inflationen är högre än förväntat, räntehöjningar väntas under året samtidigt som den amerikanska centralbanken börjar dra tillbaka likviditet från marknaden.
Hur kommer Öhman Fonders ränte- och kreditförvaltare agera framöver och vad kan vi förvänta oss på räntemarknaden?

Nu kan du ta del av när Herman Holmqvist samtalar med Julia Stålbro och Arian Kalanari, ränte- och kreditförvaltare på Öhman Fonder som förklarar hur de ser på möjligheterna och utmaningarna framöver.

Kontakt

Herman Holmqvist

Chef institutionella kunder

+46 8 407 58 26
herman.holmqvist@ohman.se

Öhman och dina personuppgifter
För oss är det självklart att personuppgifterna är dina och att vi endast lånar dem av dig. Vi månar om dina personuppgifter och din integritet och kommer inte heller fortsättningsvis dela med oss av dina personuppgifter till någon annan. Information om vår personuppgiftshantering finner du på vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@ohman.se om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.  Du som får det här e-postbrevet är kund eller kontaktperson hos oss och registrerad i vårt register. Du kan givetvis närsomhelst avregistrera dig från framtida utskick genom att klicka på länken längst ned i mejlet.