Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Fondutdelning sker tisdag 10 maj

En utdelning sker tisdag 10 maj för fonder som har en utdelande andelsklass.

Utdelningen återinvesteras i nya andelar för andelsägare som inte i förväg har uppgivit kontonummer för utbetalning.

Riktar sig mot institutioner och stiftelser

Observera att utdelande fonder normalt riktar sig mot institutioner och stiftelser. För de flesta privatpersoner är det förmånligare att investera i icke utdelande fonder eller andelsklasser.

Bakgrund

Svenska fonder är inte skatteskyldiga för inkomsterna i fonden. Beskattningen i fonden har ersatts av en schablonskatt som betalas av kunder som äger andelar i fonden. Fondens överskott behålls i fonden utan att bli föremål för beskattning. De flesta svenska fonder har upphört att lämna utdelning för att undvika dubbelbeskattning.

Kontakt

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09:00-17:00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se