Nyheter, Pressmeddelanden

Mats Andersson har valts in i Öhman Fonders styrelse

Mats Andersson tidigare vd i Catella Fondförvaltning och i Ålandsbanken Sverige har valts in i Öhman Fonders styrelse.

Mats Andersson, styrelseledamot Öhman Fonder.

Mats Andersson har en gedigen bakgrund från kapitalförvaltande bolag och kommer närmast från en position som vd i Nordic Cross Asset Management. Dessförinnan var Mats vd i Catella Fondförvaltning, vd i Ålandsbanken Sverige samt vice vd i Kaupthing Bank Sverige.

Mats började sin karriär i branschen som räntehandlare på Götabanken vilket sedan ledde till att han var med och grundade Aragon Fondkommission i slutet av 80-talet.

”Jag är glad att vi engagerat Mats och ser fram mot att samarbeta med honom”, säger Öhman Fonders ordförande Johan Malm och fortsätter:

Att engagera Mats med hans strategiska kunskap från kapitalförvaltande bolag är ett naturligt steg för att stärka vår position som den ledande fristående kapitalförvaltaren i Sverige.”

Finansinspektionen har genomfört ledningsprövning och godkänt Mats Anderssons utnämning.

Kontakt

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder
Johan Malm

Vd och koncernchef Öhman

Mats Olsson

Chef marknadsföring och kommunikation

+46 70 305 10 02
mats.olsson@ohman.se