Nyheter

Öhman Fonder och ryska värdepapper

Fonden Öhman Emerging Markets avyttrar ryska värdepappersinnehav för att skydda fondandelsägarnas intressen. Ingen annan fond från Öhman Fonder har haft ryska innehav.

Öhman Fonder avyttrar ryska värdepappersinnehav

Det lär inte ha undgått någon att Ryssland under förra veckan invaderade Ukraina, vilket möttes av sanktioner från omvärlden.

Sanktionerna och deras följder påverkar den ryska centralbanken, ryska värdepappersmarknader, ryska bolag och ryska värdepapper. Börsen i Moskva är stängd och USA har förbjudit transaktioner för amerikanska företag och privatpersoner med den ryska centralbanken.

Det finns uppenbar risk för att handel med ryska värdepapper blir allt svårare och att de volymer som omsätts krymper ytterligare, med åtföljande problem att avveckla värdepapperspositioner i Ryssland. Det finns också risk för att den ryska staten konfiskerar alla utländska tillgångar i Ryssland som ett svar på omvärldens sanktioner, även om detta känns mindre sannolikt. Lägg till detta det mänskliga lidande som invasionen och Rysslands åsidosättandet av internationella regler leder till, så blir beslut att avyttra ryska värdepapper förhållandevis enkelt.

För Öhman Fonder är endast fonden Öhman Emerging Markets aktuell för ryska innehav. Före invasionen innehöll denna fond sex ryska värdepapper som tillsammans utgjorde mindre än en och en kvarts procent av fondens värde. För att skydda våra fondandelsägare har vi sedan dess minskat de ryska innehaven kraftigt genom att helt avyttra fem av de sex innehaven. Det återstående innehavet omsätts på New York-börsen och ligger för tillfället under handelsstopp. Detta innehav står för mindre än en promille av fondens samlade värde, vilket ungefär motsvarar 4,5 miljoner kronor. Vårt arbete fortsätter.

Kontakt

Mats Olsson

Chef marknadsföring och kommunikation

+46 70 305 10 02
mats.olsson@ohman.se

Johan Ede

Affärsutvecklingschef

+46 8 407 58 38
johan.ede@ohman.se