Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Vad gör Öhman Fonder i den geopolitiska osäkerheten?

Vilka effekter får kriget och sanktionerna mot Ryssland på svensk och global ekonomi? Vad innebär det i praktiken när ryska banker stängs ute från Swift? Och är inflationsspöket här för att stanna?

Herman Holmqvist frågar ut Erik Nilsson  om hans syn på krisen och vad den innebär för hans fördelningar av kapitaltillgångar.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Öhman och dina personuppgifter
För oss är det självklart att personuppgifterna är dina och att vi endast lånar dem av dig. Vi månar om dina personuppgifter och din integritet och kommer inte heller fortsättningsvis dela med oss av dina personuppgifter till någon annan. Information om vår personuppgiftshantering finner du på vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@ohman.se om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.