Nyheter

Så växer vi ditt kapital medan du sover (eller utvecklar ditt bolag)

Att få pengarna att växa medan du fokuserar på annat kräver spetskompetens, engagemang – och hjälp. Hos Sveriges största fristående kapitalförvaltare ligger fokus på att bespara dig tid och att leverera långsiktig avkastning.

Till skillnad från en traditionell bank är vi enbart specialiserade på just kapitalförvaltning vilket gör att vi har utrymme att fördjupa oss i samt leverera på det området, säger Jimi Sundberg chef för Private Clients hos Öhman Fonder.

Du har arbetat upp ett hyfsat grundkapital och är mer intresserad av att bygga vidare på ditt bolag än att själv se till att pengarna placeras rätt. Då sitter du i samma båt som många av dem som valt att överlåta sin kapitalförvaltning åt Öhman Fonder. Som Sveriges största fristående kapitalförvaltare har vi valt att vara den egna fabriken – att skapa delar vi har kontroll över för att kunna bygga ihop individanpassade portföljer.

”Många av våra kunder är entreprenörer som är på väg att ta sig vidare från startupfasen i sin företagsresa. De vill förvalta kapitalet väl samtidigt som de hellre vill lägga sin tid på att driva företag än att fördjupa sig i hur de ska placera sina pengar”, säger Jimi Sundberg, kapitalförvaltare och chef för Private Clients hos Öhman Fonder.

Skräddarsydd kapitalförvaltning utan krångel

Specialkunskaper i kombination med ett stort och fortlöpande engagemang speglar den övergripande filosofin hos Öhman Fonder. Att på ett medvetet sätt skräddarsy varje kunds portfölj utifrån deras omständigheter, läge och målsättningar.

Vill du veta mer om vår kapitalförvaltning. Klicka här!

”Sedan anpassar vi portföljen längs vägen i linje med hur kundernas förutsättningar förändras. För oss är det viktigt att ha en nära kontakt med våra kunder för att kontinuerligt stämma av risknivåer och avkastning.”

Enligt Jimi Sundberg finns några viktiga nycklar till en lyckad kapitalförvaltning både på kort och lång sikt.

”Utöver att vi levererar långsiktig avkastning är det för oss viktigt att våra kunder förstår vad vi gör och varför, och att de har förtroende för oss. Därför har vi djupgående kunskaper inom våra respektive områden som vi också på ett lättförståeligt sätt kan förklara för våra kunder. Till skillnad från en traditionell bank är vi enbart specialiserade på just kapitalförvaltning vilket gör att vi har utrymme att fördjupa oss i samt leverera på det området.”

Medicinteknikfond förstärker målsättning

Nya fonden Öhman Hälsa och Ny Teknik ingår idag ofta som en del i portföljen för dig som kund hos Öhman Fonder. Enligt Jimi Sundberg utgör den en spännande pusselbit särskilt sett utifrån det långsiktiga perspektivet.

”Just inom medicinteknik är mycket idag i sin linda. Det händer en hel del inom sektorn nu och vi ser att utvecklingen kommer fortgå under årtionden framöver. Många nya bolag startas som också utmanar de befintliga som inte kommer vilja bli omsprungna.”

Förvaltare av Öhman Hälsa och Ny Teknik är Viktor Elmsjö som själv har en bakgrund inom biomedicin, något Jimi Sundberg poängterar är relevant för att göra de rätta investeringarna i ett specifikt och snabbrörligt segment.

”Viktor har ett stadigt öga på branschen och spetskunskapen att se vilka företag – i synnerhet startups och scaleups – inom sektorn som har innovationer med god potential.”

Den nya medicinteknikfonden förstärker också Öhman Fonders övergripande målsättning – att alltid överträffa sina kunders förväntningar och skapa största möjliga avkastning över tid.

”Vi är en aktiv förvaltare med all kompetens i huset. Det tror jag är nyckeln till långsiktig framgång.”

Behöver du hjälp med förvaltning av ditt kapital. Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Jimi Sundberg

Chef försäljning och marknadsföring

+46 8 407 58 48
jimi.sundberg@ohman.se

Carl Ridderwall

Kapitalförvaltare

+46 8 407 59 18
carl.ridderwall@ohman.se

Love Hallerby

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 77
love.hallerby@ohman.se

Stefan Lundmark

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 37
stefan.lundmark@ohman.se