Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Öhman Fonder på Ystad Summit

De flesta svenskar källsorterar, men färre är medvetna om att de kan påverka klimatet genom sitt sparande och sina investeringar. Öhman Fonders hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia var med i en expertpanel som diskuterade hur ett hållbart fondsparande kan bidra till en bättre värld vid årets Ystad Summit.

Ystad Summit är en opolitisk och öppen demokratisk mötesplats som återkommer varje år. Här samlas aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv för att diskutera det som berör och påverkar.

En kort sammanfattning av paneldebatten vid årets Ystad Summit är att fondbolagen står inför olika utmaningar och möjligheter när det gäller hållbarhet. De olika strategierna för att integrera hållbarhetsaspekter i fondförvaltningen har olika för- och nackdelar, och kan påverka fondernas avkastning på olika sätt. Det är viktigt för fondsparare att förstå vad de tre olika strategierna – exkludering, inkludering och påverkan – innebär och hur de passar med deras egna värderingar och mål.

Tre saker som panelen skickar med till åhörare som vill fondspara hållbart:

  1. När du sparar i en fond är det viktigt att du vet vad du vill uppnå med din investering. Vilka hållbarhetsfrågor är du mest intresserad av? Är det miljö, social rättvisa, mänskliga rättigheter eller något annat? Välj därför en fond och ett fondbolag som delar din vision och som kan visa hur de arbetar med hållbarhet i praktiken.
  2. Ett sätt att bedöma ett fondbolags hållbarhetsarbete är att se om de för dialog med de bolag de investerar i. Om fondbolaget påverkar bolagen att förbättra sin miljöprestanda, sitt sociala ansvar och sin bolagsstyrning? Vilka kriterier har de för att välja in eller utesluta bolag?
  3. En annan aspekt av hållbarhet är att stödja bolag som genomgår en omställning till en mer klimatvänlig verksamhet. Det kan vara bolag inom tung industri, transport, energi eller annat som har stora utsläpp idag men som har en plan för att minska dem i framtiden. Genom att investera i dessa bolag bidrar du indirekt till att finansiera deras omställning och till att skapa en grönare ekonomi.

Kontakt

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se