Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Nordnet Hållbar Pension byter namn

Tisdag 22 augusti 2023 byter Nordnet Hållbar Pension namn till Nordnet Pensionsfond. Vi förtydligar också att fonden investerar i räntebärande värdepapper utan geografisk begränsning, men fondens placeringar kommer inte att förändras med anledning av detta. Finansinspektionen har gett oss tillstånd att genomföra ändringarna.

När gör vi ändringarna?

Förändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft den 22 augusti 2023.

Vilka förändringar är det?

Namnbyte

Fonden byter namn till Nordnet Pensionsfond.

Fondens placeringsinriktning

Fonden gör investeringar i aktiemarknaden och räntemarknaden utan geografisk avgränsning. Tidigare angavs att minst 10 procent ska investeras i svenska räntemarknaden. Förändringen är ett förtydligande och innebär ingen förändring i fondens placeringar.

Vad innebär detta för dig?

Även i fortsättningen kommer fonden att investera i aktiemarknaderna och placera en del av kapitalet i ränteinstrument. Även i fortsättningen har vi samma höga hållbarhetsambitioner och samma ambitioner avseende attraktiv avkastning. Men du får ett nytt fondnamn att hålla ordning på.

Varför gör vi ändringarna?

Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete att utveckla och förtydliga vårt kunderbjudande för att anpassa oss till omvärlden och möta behoven hos våra fondsparare. Vi har gjort ändringarna i syfte att förhålla oss till nya regler avseende hållbarhet i fondnamn och att bättre beskriva fondens placeringar i räntemarknaden.

 

Kontakt

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09:00-17:00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se