Nyheter

Höjdpunkter från ett samtal med Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen har ett ärofyllt uppdrag att förvalta Alfred Nobels testamente. Stiftelsen har tredubblat kapitalet med en försiktig placeringsstrategi och var tidig med att börja investera i gröna obligationer, berättar Ulrika Bergman finanschef på Nobelstiftelsen under kvällens samtal med Anette Carmelius kapitalförvaltare på Öhman Fonder.

Ulrika Bergman, finanschef på Nobelstiftelsen. Foto: Anna Tärnhuvud.

När Alfred Nobel dog 1896 testamenterade han största delen av sin förmögenhet till en stiftelse som skulle dela ut pris till de som gjort störst nytta för mänskligheten. Fyra år senare bildades Nobelstiftelsen och hade då ett kapital om 31 miljoner kronor, motsvarande drygt två miljarder kronor i dagens penningvärde.

– Alfred Nobel hade skrivit att pengarna skulle investeras i säkra värdepapper, säger Ulrika Bergman.

I början tolkades det som att stiftelsen kunde investera i statliga och kommunala obligationer, företagsobligationer om det fanns säkerhet, samt i fastigheter i Stockholm, något som har förändrats genom åren.

– Idag uppgår kapitalet till nära sex miljarder kronor och är placerat i aktier, räntor, hedgefonder, reala tillgångar som fastigheter och infrastruktur samt private equity.

Ulrika Bergman ansvarar för investeringarna tillsammans med Nobelstiftelsens investeringskommitté.

– Kommittén fattar alla beslut kring nya tillgångsklasser och tillgångsfördelning, samt vilka förvaltare vi ska anlita. Vi investerar inte själva direkt i aktier, obligationer och värdepapper i övrigt utan tar hjälp av förvaltare som till exempel Öhman Fonder.

Målet för Nobelstiftelsen är att ha i snitt tre procent årlig real avkastning för att täcka kostnaderna för pris, fest och administration som totalt ligger på drygt två procent årligen.

– Från början var prissumman 150 000 kronor, motsvarande cirka elva miljoner i dagens penningvärde, vilket är vad prissumman beslutats till i år.

Alfred Nobels testamente korresponderar väl med dagens allmänna intresse för ansvarsfulla investeringar.

– Det är viktigt för oss och vi började investera i gröna obligationer redan 2014. Vi har skrivit under Principles for Responsible Investments (PRI) och vi har en policy som vi ser över årligen. Vi föredrar att investera hos fondförvaltare som har kommit långt i utvecklingen avseende ansvarsfulla investeringar.

Vad kommer då att ske framåt?

–Den grundläggande synen på och arbete med kapitalförvaltning kommer nog att vara relativt oförändrad, men jag tror att vi kommer att se utvecklade systemlösningar och jag kan tänka mig att jag om några år har en AI-assistent som hjälper mig med en del av analysarbetet och att ta fram underlag för beslut, avrundar Ulrika kvällens samtal på Nobelprismuseet i Stockholm.

Kontakt

Anette Carmelius

Kapitalförvaltare

+46 8 407 59 25
anette.carmelius@ohman.se