Kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden delas in i olika grupper för att värdepappersinstitutet ska kunna anpassa skyddsnivån.

Kunderna delas in i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Skyddet är olika för olika kundgrupper. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som klassats som jämbördiga motparter.

 

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Fondbolagets kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se