Investera i framtidenÖhman Hälsa och Ny Teknik

Hälsovården blir alltmer teknikintensiv. Var med på den kraftfulla resan.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Hälsa ♥ Teknik

Hälsa och teknik smälter samman mer och mer drivet av effektivisering inom vården, åldrande befolkning och en global vårdskuld.

Fördel Norden?

Norden är en attraktiv plantskola för bolag inom innovativ och transformativ hälsovård tack vare en stark grundforskning.

Vi kan biomedicin

Viktor Elmsjö med examen i biomedicin från Linköpings Universitet och studier i bioentreprenörskap från Karolinska Institutet förvaltar fonden.

Varför investera i Öhman Hälsa och Ny Teknik?

Hör det från förvaltaren själv.

Möt två av fondens bolag

Bonesupport och Tobii Dynavox är två nordiska bolag som förbättrar tillvaron för många människor.

Bonesupport

Bonesupport är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklat ett syntetiskt och injicerbart bengraftsubstitut, som används vid behandling av skador i skelettet. Bonesupport grundades under tidigt 2000-tal i Lund av ortopeden Lars Lidgren.

till Bonesupport

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox arbetar för att hjälpa människor med kommunikations- och rörelsenedsättningar att leva rikare och mer självständiga liv. Historien om Tobii började 2001 när tre svenska entreprenörer förstod potentialen med ögonstyrning.

till Tobii Dynavox

Viktor pratar om Bonesupport och Tobii Dynavox

Öhman Hälsa och ny TeknikLär känna fondens förvaltare

Viktor Elmsjö om hans för branschen något ovanliga bakgrund.

Liksom medicin och biologi har jag alltid haft ett intresse för ekonomi, aktiemarknaden, företagande och entreprenörskap.

Det var det intresset som drog mig till Karolinska Institutet (KI) där jag studerade bioentreprenörskap, en utbildning som blandar science och business. Men även om det kan verka som att jag gjort ett stort hopp från medicinsk biologi till att analysera aktier, så ser jag en tydlig röd tråd. Precis som forskningen så handlar aktieanalys om att ta reda på helheten, vilka bakomliggande processer som driver företagen. Samtidigt är det en viktig bransch för det finns stora möjligheter att göra gott genom investeringar i denna typ av bolag och samtidigt få avkastning. Att notera ett bolag på börsen är ett verktyg för att finansiera forskning och innovationer inom medtech/biotech som i förlängningen har möjlighet att bidra till ett bättre samhälle och en förbättrad tillvaro för många människor. Det är precis det här jag vill arbeta med och nu får jag blanda det som jag gillar allra mest; mötet mellan biologi och aktiehandel, ekonomi och entreprenörskap.

Öhman Hälsa och Ny TeknikKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.