Öhman NavigatorÖhman Navigator 5 år!

Fonden investerar i våra bästa idéer och har nu navigerat sig fram i fem år. Mycket är nytt sedan 2018, men riktningen densamma.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Med både bredd och spets är vi Sveriges bästa fondbolag – för andra året i rad! – enligt Morningstar Fund Awards.

Erik Nilsson, fondförvaltare och allokeringschef

Öhman NavigatorTa del av våra bästa idéer

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i våra bästa idéer. En fond för dig som vill investera i en stabil blandfond.

Bra balans

Fonden innehåller både aktier och räntebärande värdepapper och passar ett långsiktigt sparande exempelvis till pensionen.

Mer om allokering

Bred kompetens

Fonden använder hela vår förvaltarkompetens för att få detaljkunskaper och expertis i varje enskilt investeringsbeslut.

Möt våra förvaltare

Hållbart innehåll

Hållbara investeringar handlar om att verka för att företag bakom de värdepapper fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet.

Så här investerar vi hållbart

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Öhman NavigatorEriks senaste krönikor

Fondens förvaltare – Erik Nilsson – reflekterar över olika händelser.