Öhman FonderPERSPEKTIV

Ta del av Öhman Fonders perspektiv nedan

Går kamp mot inflationen före tillväxt?

Hög inflation, stigande räntor, pandemin och kriget i Ukraina tillhör de finansiella marknadernas utmaningar. Centralbankerna väntas prioritera inflationsbekämpning och svara med räntehöjningar, uppger några makroexperter.

Läs mer här

Undervikt i aktier

Öhman Fonder har gradvis minskat andelen aktier i portföljen från förra årets tydliga övervikt till en lätt undervikt. Risken kan minskas ytterligare under sommaren, eftersom omvärldssituationen är så utmanande.

Läs mer här

Påverkan och hållbara resultat

Att påverka bolag för att nå specifika resultat inom hållbarhet är en trend som väntas ta mer plats bland svenska fondbolag. Några experter ger sina perspektiv på hållbarhetsarbetet.

Läs mer här

Foto: Niklas Tidbury, Eberhard Grossgasteiger, Graphic Node, Chris Leboutillier