Öhman Perspektiv 2023

Årets tema är omställning

Att ställa om

Efter två pandemi-år är Öhman Perspektiv äntligen tillbaka. Onsdag 25 januari bjuder vi in till en fullspäckad eftermiddag och kväll med tema  omställning. Hur ska vi klara den gröna omställningen utifrån tekniska, politiska, ekonomiska och inte minst mänskliga utmaningar?

Vi ses på Berns i Stockholm!

Klicka på bilden här nedan för att se mer

Talare

Under dagen och kvällen möter du:

Christina Friborg

Christina är hållbarhetsdirektör på SSAB och pratar om omställning inom handel, klimat och energiförsörjning.

Mer om Christina

Mats Kinnwall

Mats är chefekonom på Teknikföretagen och belyser vilka utmaningar näringslivet står inför när det gäller att ställa om.

Mer om Mats

Johan Kuylenstierna

Johan är generaldirektör för Formas och resonerar kring omställning ur ett geopolitiskt perspektiv.

Mer om Johan

Kjell A Nordström

Kjell är doktor i ekonomi, forskare och managementguru och pratar bland annat om hur tre kriser - pandemin, klimatet och kriget - för alltid håller på att förändra såväl våra samhällen och företag som oss själva.

Mer om Kjell

Viktoria Voskressenskaia

Viktoria är hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Öhman Fonders förvaltare

Ylwa Häggström, globalförvaltare / Erik Nilsson, allokeringsansvarig / Viktor Elmsjö, småbolagsförvaltare / Julia Stålbro, ränteförvaltare

Program 2023

14.30–15.00
Registrering och kaffe

15.00–15.10
Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder, hälsar välkommen

15.10–15.50
Svensk industris förutsättningar i en föränderlig världsordning med Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen

15.50–15.55
Frågestund med Mats Kinnwall

15.55–16.30
SSAB – Från klimatbov till hållbarhetshjälte med Christina Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB och Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder

16.30–16.35
Frågestund med Christina Friborg och Viktoria Voskressenskaia

16.35–16.55
Paus

16.55–17.25
2023 – Utmaningar och utblickar för finansmarknaderna enligt Öhman Fonder
Erik Nilsson, allokeringsansvarig
Julia Stålbro, ränteförvaltare
Viktor Elmsjö, småbolagsförvaltare
Ylwa Häggström, globalförvaltare

17.25–18.00
Klimatfrågan i ett geopolitiskt perspektiv – Från domedag till drivkraft för positiv samhällsutveckling med Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas

18.00–18.05
Summering av Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

18.05–18.40
Drink

18.40–20.15
Middag

20.15–20.45
The Roaring 2020’s – en ny världsordning föds med Kjell A Nordström, doktor i ekonomi, forskare och managementguru