Öhman Global Hållbar

Medvind för hållbar teknik!

Relationen mellan tekniska innovationer och omställningen till ett hållbart samhälle öppnar också dörren för nya spännande investeringsmöjligheter, där bland annat investeringsteman som energiteknik och energilagring visar god potential.

Öhman Global Hållbar

Medvind för hållbar teknik! Utvecklingen går snabbt. Bolagen som är med och driver ny teknik framåt är både intressanta ur investeringssynpunkt och – kanske än viktigare – är med och bidrar till morgondagens mer hållbara samhälle.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om Öhman Global Hållbar

Placeringsinriktning

Öhman Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 60-80 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete.

Riskprofil

Fonden tillhör riskkategori 5 (1-7), vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning

Hållbarhetsprofil

Öhman Global Hållbar investerar endast i bolag som lever upp till fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsanalys utgör en avgörande del av bolagsanalysen, då varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg som ligger till grund för förvaltarens investeringsbeslut