Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Hållbarhetsrelaterade upplysningarÖkad transparens och jämförbarhet

Här har vi samlat de hållbarhetsuppgifter som enligt EU:s nya regelverk ska redovisas för att öka transparens och jämförbarhet. Regelverken säger att vi som fondbolag ska vara transparenta med hur vi hanterar hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

global prospektiv

Principer för aktieägarengagemang

Öhman Fonder är en aktiv och fristående kapitalförvaltare med det enda uppdraget att ge sina kunder robust avkastning på lång sikt. Fondbolagets övertygelse är att det bäst uppnår detta genom långsiktighet, ansvar och ett aktivt ägande.

Läs mer

Allmänt om Öhmans ersättningsystem

Öhmans målsättning är att erbjuda ersättningar som attraherar och behåller kompetent och kvalificerad personal men som inte uppmuntrar till eller premierar överdrivet risktagande eller annat oönskat beteende.

Läs mer

Negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Öhman Fonder bedriver fondförvaltning, diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning. I fondbolagets investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Läs mer

Fondernas hållbarhetsinformation

I fondernas informationsbroschyr kan du läsa om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen och de metoder som används för fondernas hållbarhetsarbete.

Läs mer

Policy ansvarsfulla investeringar

Policyn gäller fondernas direkta investeringar i svenska och utländska aktier och obligationer. Vid indirekta investeringar som görs via fondandelar och derivat gäller att policyn tillämpas i så stor utsträckning som möjligt.

Läs mer

EU:S NYA REGLER FÖR HÅLLBARHETSRAPPORTERING.

Prospektiv omvärldsanalys

I vår fjärde utgåva av Prospektiv tittar vi närmare på vad EU:s nya regler för hållbarhetsrapportering innebär för dig som kund och oss som kapitalförvaltare.

Läs mer

Hållbarhetsrelaterade upplysningarKompetens nära dig som kund

Välkommen att kontakta Veronica eller Viktoria om du har frågor eller vill veta mer.

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhman Fonder

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se

Aktieägarengagemang

Vid frågor om aktieägarengagemang är du välkommen att kontakta Jamal.

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se