Öhman FonderNu får det vara slutsnackat om hållbarhet.

För oss handlar hållbarhet om långsiktighet. Det handlar också om att vara aktiva; att göra mer och prata mindre.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Vårt erbjudandeFonder och kapitalförvaltning

Fonder

Våra fonder för såväl fondsparare som institutioner.

Kapitalförvaltning för privatpersoner

Vi hjälper privatpersoner och privatägda bolag.

Kapitalförvaltning för organisationer

Vi hjälper stiftelser, kommuner, regioner och institutioner.

Öhman FonderUtvalda fonder från oss

Fonder som är värda extra uppmärksamhet.

Våra senaste nyheter

Aktuellt från Öhman Fonder