Öhman FonderAtt investera ansvarsfullt är vår investeringsfilosofi

Med både bredd och spets är vi Sveriges bästa fondbolag. I år igen!

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Vårt erbjudandeFonder och kapitalförvaltning

Våra fonder för såväl fondsparare som institutioner.

Kapitalförvaltning för privatpersoner – vi hjälper privatpersoner och privatägda bolag.

Kapitalförvaltning för organisationer – vi hjälper stiftelser, kommuner, regioner och företag.

Öhman FonderUtvalda fonder från oss

Fonder som är värda extra uppmärksamhet.

Våra senaste nyheter

Aktuellt från Öhman Fonder