Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Vi hjälper våra kunder med kapitalförvaltning och fondförvaltning. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Välkommen till familjen!

Nyheter

Fler nyheter

Årets julgåva till Stockholm Stadsmission

I år ger Öhman årets julgåva till Stockholms Stadsmissions verksamheter för barn och unga. Hos Stockholms Stadsmission får barnfamiljer i hemlöshet en trygg plats för barnen och professionellt stöd till föräldrarna för att på sikt kunna förändra sin situation.

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.