Med rätt värderingar sedan 1906.

Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Vårt arbete präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital. Öhman-gruppen har funnits i över hundra år och för oss är hållbara investeringar en självklarhet.

Om Öhman-gruppen

Nyheter

Fler nyheter

Öhman Prospektiv - Hållbarhetsriskerna inom tekonologisektorn

Öhman Fonder lanserar Prospektiv, en sektoranalys där vi tittar närmare på olika sektorer för att identifiera vilka hållbarhetsutmaningar som bolagen står inför. I den första Prospektiv avhandlas hållbarhet inom teknologisektorn och vilka som är de mest väsentliga hållbarhetsriskerna inom sektorn. Inte minst social hållbarhet har kommit att bli en otroligt viktig fråga inom sektorn under de senaste åren.

Läs mer

Rätten att vara anonym slår mot techjättarnas intäkter

Under de senaste årens snabba digitala utveckling har världens teknologijättar skördat stora ekonomiska framgångar. På senare år har dock bolagens växande inflytande kommit att utmanas alltmer från politiskt håll, inte minst genom olika former av marknadsregleringar.

Läs mer

Fonder

Vi erbjuder två typer av fonder; effektiva indexfonder och aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer.

Kapitalförvaltning

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle.

Ansvarsfulla investeringar

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.