Öhman FonderAtt investera ansvarsfullt är vår investeringsfilosofi

För oss handlar hållbar kapitalförvaltning om långsiktighet, ansvar och ett aktivt ägande.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Vårt erbjudandeFonder och kapitalförvaltning

Våra fonder för såväl fondsparare som institutioner.

Kapitalförvaltning för privatpersoner – vi hjälper privatpersoner och privatägda bolag.

Kapitalförvaltning för institutioner – vi hjälper stiftelser, kommuner, regioner och företag.

Öhman FonderUtvalda fonder från oss

Fonder som är värda extra uppmärksamhet. [prenumeration]

Våra senaste nyheter

Aktuellt från Öhman Fonder