Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Hos oss kan du välja att vara kund i Sverige eller i Luxemburg. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Välkommen till familjen

Nyheter

Fler nyheter

Säkerhet - ett investeringstema i ropet

Världen över växer fokus på säkerhet. Det handlar om allt från cybersäkerhet till kontroll av gifter i textilier och trafiksäkerhet. Öhmans globala aktieteam har sedan en tid sett säkerhet som ett långsiktigt intressant tema.

Läs mer

Hållbarhetsfrågan växer hela tiden i betydelse, inte minst för oss på Öhman

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete deltar vi i flera globala initiativ som riktar ljuset mot gröna finanser. Under hösten och vintern har våra förvaltare haft ett hektiskt schema för att hinna med alla möten och internationella stämmor.

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.