Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Välkommen till familjen!

Nyheter

Fler nyheter

Öhmangruppen kan se tillbaka på ett av de bästa åren någonsin

Dagens verksamhet står på två stabila ben – Nordnet för privatsparare och en förvaltande del genom Öhman Fonder och Öhman Bank. När styrelseordförande Tom Dinkelspiel och VD Johan Malm nu blickar framåt är fokus tydligt: att skapa marknadens bästa och mest innovativa kunderbjudande.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2017

Öhman arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och integrerar hållbarhet i hela verksamheten. Ambitionen är att skapa långsiktigt värde ur ett finansiellt, etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv – för våra kunder och ägare

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.