Vårt jobb: Hitta hela världens guldkorn

Genom att vaska fram guldkornen från ett universum av tusentals potentiella investeringar skapar vi en koncentrerad portfölj av världens mest attraktiva småbolag.

Läs mer

Nyheter

Fler nyheter

Stora idéer växer i världens småbolag.

Små bolag har över tid utvecklats betydligt bättre än stora bolag. Det bekräftas av flera oberoende studier. Utvecklingen är logisk om man tänker på att små bolag har lättare att växa samt att de är mer underanalyserade av aktiemarknaden.

Läs mer

Ladda portföljen med globala småbolag

En tydlig trend är att mer och mer av samhällets funktioner drivs av elektricitet. På tjugo år har vi fördubblat det globala behovet och den trenden fortsätter och är viktig. En ökad eldrift är en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och nå våra gemensamma klimatmål. Elektrifiering är ett investeringstema i vår globala småbolagsfond.

Läs mer

Fonder

Vi erbjuder aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer samt kostnadseffektiva indexnära fonder.

Kapitalförvaltning

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle.

Ansvarsfulla investeringar

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.