Med rätt värderingar sedan 1906.

Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Vårt arbete präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital. Öhman-gruppen har funnits i över hundra år och för oss är hållbara investeringar en självklarhet.

Om Öhman-gruppen

Nyheter

Fler nyheter

Öhman värnar om Sveriges unika fondtorg

Just nu reformerar regeringen fondtorget inom premiepensionssystemet. Premiepensionen har levererat samhällsnytta på många olika plan, något som har hamnat i skymundan. Med denna informationssajt vill vi värna om det reformerade fondtorget.

Till informationssajten

Staten riskerar 250 miljarder i svenskt riskkapital

”Staten riskerar 250 miljarder i svenskt riskkapital när ett nytt statligt begränsat upphandlat fondtorg tar form. Trots att den kraftfulla renoveringen av nuvarande system ännu inte slutförts och än mindre utvärderats” säger Johan Malm koncernchef Öhman-gruppen.

Läs mer

Fonder

Vi erbjuder aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer samt kostnadseffektiva indexnära fonder.

Kapitalförvaltning

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle.

Ansvarsfulla investeringar

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.