Med rätt värderingar sedan 1906.

Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Vårt arbete präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital. Öhman-gruppen har funnits i över hundra år och för oss är hållbara investeringar en självklarhet.

Om Öhman-gruppen

Nyheter

Fler nyheter

Ladda portföljen med globala småbolag

Nu lanserar Öhman Fonder en ny fond med inriktning mot globala småbolag – Öhman Global Småbolag Hållbar. Fonden investerar i ett femtiotal av världens mest intressanta snabbväxare, som väljs utifrån ett tematiskt perspektiv och där bolagens hållbarhetsarbete sätts i fokus.

Läs mer

Hurra, hundåren har bara börjat!

I Sverige spenderar vi mer än två och en halv gång mer på våra husdjur idag än för femton år sedan. Och trenden visar på ett liknande mönster globalt. Husdjursmarknadens kraftiga tillväxt drivs av den yngre generationen, vilket borgar för att den långsiktigt är en mycket intressant investeringsmöjlighet.

Läs mer

Världens fjärde största marknad; och få känner till den

Indonesien är en ekonomi som av många skäl är intressant ur investeringssynpunkt. Den folkrika nationen med 270 miljoner invånare präglas av en ung medelklass som fått ökade inkomster och därmed ökad köpkraft. Samtidigt växer ekonomin med fem till sex procent per år och den politiska situationen är stabilare än på länge.

Läs mer

Fonder

Vi erbjuder aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer samt kostnadseffektiva indexnära fonder.

Kapitalförvaltning

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle.

Ansvarsfulla investeringar

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.