Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Vi hjälper våra kunder med kapitalförvaltning och fondförvaltning. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Välkommen till familjen!

Nyheter

Fler nyheter

Ny teknik ger hälsosamma investeringar

Ny teknologi är idag den största drivkraften för världens tillväxt. Artificiell intelligens och machine learning ger stora möjligheter till effektivisering, vilka kan förändra vårdsektorn på djupet och samtidigt öppna dörren till nya spännande investeringsmöjligheter.

Läs mer

Medvind för hållbar teknik!

Ny teknologi är idag den största drivkraften för världens tillväxt. Parallellt växer hållbarhetsfrågans betydelse vilket ställer krav på hur den teknologiska utvecklingen bör genomföras.

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.