Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Hos oss kan du välja att vara kund i Sverige eller i Luxemburg. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Välkommen till familjen

Nyheter

Fler nyheter

Minskat koldioxidavtryck i våra aktiefonder

Nu publicerar vi vår andra rapport där vi stolt kan slå fast att koldioxidavtrycket i våra aktiefonder har minskat med 17 procent.

Läs rapporten här

Påverkan i praktiken – Öhmans ränteförvaltning bryter ny mark

Sedan årsskiftet förvaltas två av våra räntebärande fonder även utifrån hållbarhetsriktlinjer. Hållbara räntefonder är ytterligare ett steg som ansvarsfull förvaltare. Ulrika Lindén, fondförvaltare och hållbarhetsanalytiker, kommenterar utvecklingen.

Läs mer

Så arbetar vi som ansvarstagande investerare

På Öhman är vi övertygade om att de utmaningar vi står inför under en näraliggande framtid ställer nya krav på oss som förvaltare av våra kunders kapital. Öhman är en ansvarstagande ägare och förespråkar hållbar bolagsstyrning och god etik i de bolag som vi investerar i.

Läs mer

Öhman bidrar till att dela kunskap om äldre- och demensvård

Öhman stödjer mobilapplikationerna Dementia Support och Elderly Care som ger information, inspiration och tips till anhöriga och närstående till äldre och demenssjuka.

Läs mer