Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Hos oss kan du välja att vara kund i Sverige eller i Luxemburg. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Välkommen till familjen!

Nyheter

Fler nyheter

Fler soltimmar – men pensionen då?

Men hur ska man då tänka vid en utlandsflytt? Inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv är det en långsiktig process som kräver planering. Fastighetsförvärv, skatter, försäkringar, bolagsetableringar och bankkontakter kräver både branschexpertis och kunskap om lokala och utländska marknader. Två personer som vet vad en utlandsflytt handlar om är Niklas och Kari Forsén.

Läs mer

Säkerhet, artificiell intelligens och röststyrning

Teknologibranschen är en av de absolut snabbast växande branscherna just nu, och som investerare gäller det att ha fingertoppskänsla när man investerar i teknikbolag. Det vet Johan Nilke, fondförvaltare och ansvarig för Öhman Global Growth, en fond som fokuserar på teknikdriven tillväxt.

Läs mer

Vad är en grön obligation?

Ansvarsfulla investeringar är något som vuxit i betydelse inom kapitalförvaltning på senare tid och gröna investeringar står högt upp på dagordningen hos många investerare idag. En sådan hållbar investering är så kallade gröna obligationer. Men vad är egentligen en grön obligation?

Läs mer

Hur följer du vårt arbete med ansvarsfulla investeringar?

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur vi gör det skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör. Här finner du utökad information och rapporter.

Läs mer