Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Välkommen till familjen!

Nyheter

Fler nyheter

Glad sommar önskar vi på Öhman!

Vi rivstartar hösten i augusti med en #öhmanlunch med Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, som pratar om opinionen, politiken och journalistiken tolv dagar före valet. Aldrig tidigare har mediernas makt över valrörelsen varit så stor, men vem och vad är det egentligen som styr politikernas agenda? Och hur samverkar journalistik och politik?

FN:s globala hållbarhetsmål i fokus vid Öhmans rundabordssamtal i Almedalen

Efter några ovanligt kalla inledande dagar i Visby sprack himlen upp till solsken när Öhman anordnade sin första diskussionslunch tillsammans med Mistra i Almedalen. På plats fanns företagsledare, hållbarhetschefer och investerare för att diskutera hur vi bäst arbetar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och förbättrar transparensen.

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.