Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Hos oss kan du välja att vara kund i Sverige eller i Luxemburg. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Välkommen till familjen!

Nyheter

Fler nyheter

Grönt är skönt - exploderande efterfrågan på gröna obligationer

Vår ränteförvaltare Erika Wranegård gjorde nyss en resa till Nederländerna där fokus var att studera investeringsmöjligheterna inom hållbara vattenprojekt. Vi har pratat med henne om de insikter hon fick under resan och marknadens utveckling överlag.

Läs mer

Hur följer du vårt arbete med ansvarsfulla investeringar?

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur vi gör det skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör. Här finner du utökad information och rapporter.

Läs mer

Öhmans ränteteam är bäst i Sverige!

Priset delas ut av den oberoende fondbedömaren Morningstar. Motiveringen lyder: ”Strålande långsiktiga resultat i förvaltningen av företagsobligationer och realräntepapper ligger bakom Öhmans seger bland räntefonder inriktade på värdepapper i svenska kronor.”

Läs mer