Öhman FonderAtt investera etiskt och hållbart är en självklar del av vår investeringsfilosofi.

Vi erbjuder fonder och kapitalförvaltning för privatpersoner och organisationer.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Vårt erbjudandeFonder och kapitalförvaltning

Våra fonder för såväl fondsparare som institutioner.

Kapitalförvaltning för privatpersoner – vi hjälper privatpersoner och privatägda bolag.

Kapitalförvaltning för organisationer – vi hjälper stiftelser, kommuner, regioner och institutioner.

Öhman FonderUtvalda fonder från oss

Fonder som är värda extra uppmärksamhet.

Våra senaste nyheter

Aktuellt från Öhman Fonder