Med rätt värderingar sedan 1906

Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Vårt arbete präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital. Öhman-gruppen har funnits i över hundra år och för oss är hållbara investeringar en självklarhet.

Läs mer om Öhmangruppen

Nyheter

Fler nyheter

Sänk blicken. Upptäck världens möjligheter.

Öhman Global Småbolag Hållbar tar en global ansats till småbolagsförvaltning. Genom att vaska fram guldkornen från ett universum av tusentals potentiella investeringar erbjuder fonden en koncentrerad portfölj av världens mest attraktiva småbolag.

Läs mer

Aktuella fondkurser

I fondlistan kan du bland annat se aktuella fondkurser, jämföra fonders utveckling samt se risk och fondavgifter.

Till fondlistan

Så kan husdjuret bli plånbokens bästa vän

För oss på Öhman Fonder, som ständigt letar efter strukturella samhällstrender som kan omvandlas till lönsamma investeringar, är utvecklingen på husdjursmarknaden hyperintressant.

Läs mer

Fonder

Vi erbjuder aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer samt kostnadseffektiva indexnära fonder.

Kapitalförvaltning

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle.

Ansvarsfulla investeringar

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.