Öhman Etisk Index USA

En bred aktiefond som följer utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarUSA

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarUSA

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Etisk Index USA

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Etisk Index USA

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Under året har fondens hållbarhetsprofil totalt sett haft en något negativ påverkan på fondens avkastning i förhållande till MSCI USA Index. Per kriterium har exkluderingar inom fossil (t.ex. Exxon Mobil), låg ESG-rank (t.ex. Tesla) och övervikter i hållbara bolag (t.ex. Walt Disney) bidragit negativt medan exkluderingar inom internationella konventioner (t.ex. Honeywell International) och etik (t.ex. 3M) bidragit positivt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 42,5%
 • Sällanköpsvaror 16,4%
 • Hälsovård 12,8%
 • Finans 9,7%
 • Industri 6,3%
 • Dagligvaror 5,7%
 • Fastighet 3,3%
 • Material 2,6%
 • Allmännyttiga tjänster 0,5%
 • Övrigt 0,2%

Största innehav

 • Apple Inc 7,9%
 • Microsoft Corp 6,6%
 • Alphabet Inc 4,9%
 • AMAZON.COM Inc 4,4%
 • Tesla Inc 2,8%
 • Nvidia Corp 2,3%
 • Unitedhealth Group Inc 1,5%
 • JPMorgan Chase & Co 1,5%
 • Home Depot Inc 1,4%
 • Procter & Gamble CO 1,3%

Länder

 • USA 98,3%
 • Irland 0,6%
 • Tyskland 0,6%
 • Holland 0,2%
 • Storbritanien 0,2%
 • Israel 0,1%
 • Jersey 0,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 381,77 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,65 %
 • Årlig avgift 0,66 %
 • ISIN SE0000577967
 • PPM-nummer 678128
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Etisk Index USA B: 263,62 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex MSCI USA Total Return Net *
 • Startdatum 1999-10-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 403
 • Standardavvikelse 2 år 15,92 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2009-09-01

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Etisk Index USA Fondbeskrivning

Öhman Etisk Index USA är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in och främja bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Etisk Index USAKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder