Sveriges bästa fondbolag. I år igen!

Med både bredd och spets förvaltar vi ansvarsfullt.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Morningstar Fund Awards 2023

I år vinner Öhman Fonder priserna för Sveriges bästa fondbolag och Sveriges bästa ränteförvaltning. Fund Awards delas ut årligen av Morningstar som är ett av världens ledande oberoende analysföretag inom investeringar. Morningstar lyfter fram Öhman Fonders breda utbud och förmåga att leverera hög riskjusterad avkastning till sina kunder.

Hitta våra fonder härKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.