Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Öhman Global Småbolag Hållbar är fonden för dig som vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender

Ylwa Häggström, fondförvaltare på Öhman Fonder

Små bolag kan ha spetsigare affärsidéer

Givet att portföljbolagen är mindre kan vi uttrycka investeringsidéer på ett lite annorlunda sätt. Mindre bolag är ofta mer koncentrerade i sin verksamhetsinriktning, vilket gör att våra tematiska idéer kan få ett större genomslag i portföljen.

Oupptäckta talanger

De små bolagen har inte har samma analytikertäckning och flyger ofta under radarn. Dessutom växer de ju snabbare än de större bolagen och kan lättare köpas upp givet att de är relativt små och i högre grad specialiserade inom sitt produktområde.

Höga krav på hållbarhet

Tillsammans med hållbarhetsteamet analyseras bolagens hållbarhetsarbete innan en investering görs. Även om bolagen kan ha svårare att nå upp till hållbarhetskraven än stora, är de mer påverkansbara och tillgängligare i dialogen med investerarna.

Öhman Global Småbolag HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Webbsändning: Ger små bolag större pengar?

Vad är fördelarna med globala småbolag och vilka investeringsteman har gynnats? Filip Boman som är chef för globala aktier och Ylwa Häggström som är ansvarig förvaltare av Öhman Global Småbolag Hållbar ger en inblick i hur vi väljer ut bolagen som in

Se webbsändningen om globala småbolag

Låt proffsen göra jobbet när du investerar globalt

Privata Affärer har utnämnt Öhman Global Growth till årets globalfond. Att förutse vad som kommer efter pandemin är förvaltarnas största diskussionsämne just nu. Det är samma team som förvaltar Öhman Global Småbolag Hållbar.

Läs mer om våra globalförvaltare

Förvaltarintervju: Stora idéer växer i världens småbolag

Är du nyfiken på hur små bolag världen över skapar hållbar tillväxt? Öhman Fonders aktieförvaltare Ylwa Häggström berättar om attraktionskraften hos globala småbolag.

Förvaltarintervju: Stora idéer växer i världens småbolag

Våra aktiefonder som investerar globalt