Öhman först i världen med finansiell klimatkompensation

13 juni, 2016 • Pressmeddelanden

Öhman fortsätter sitt arbete med att ge sina kunder möjligheten att välja klimatsmarta placeringsalternativ. Nu erbjuder Öhman som första aktör i världen en tjänst för att klimatkompensera för finansiella placeringar; Öhman Klimatneutral.

Kapitalförvaltaren Öhman har under flera år hjälpt sina kunder att ta klimatsmarta beslut vid investeringar. Med klimatkompensation för finansiella tjänster blir Öhman unika – ingen annan finansiell aktör i världen har tidigare erbjudit sina kunder denna möjlighet.

– Våra kunder ställer hela tiden nya krav på oss som kapitalförvaltare att ta fram klimatvänliga alternativ i våra investeringar, säger Johan Malm, VD på Öhman.

– Därför är vi nu mycket glada över att som första aktör i världen erbjuda våra kunder att klimatkompensera fondinvesteringar. Vi vill att det ska bli lika naturligt att klimatkompensera för finansiella tjänster som det är för resor och energianvändning, fortsätter Johan Malm.

De som investerar i Öhmans hållbara aktiefonder Global Sustainable Brands, Öhman Global Hållbar och Öhman Sverige Hållbar kan klimatkompensera för de utsläpp av växthusgaser investeringen leder till.

Även en investering i en hållbarhetsfond påverkar klimatet. För att neutralisera den påverkan kan en investerare hos Öhman nu reducera dessa utsläpp genom att finansiera projekt som minskar koldioxidutsläppen i tredje världen.

Genom ett samarbete med South Pole Group går pengarna från klimatkompensationen till att byta ut gamla och ineffektiva spisar till nya och effektiva i Mali. Människorna i Mali får en bättre livskvalitet genom att deras gamla vedeldade spisar byts ut mot effektivare keramikspisar som inte förbränner lika mycket ved och kol.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Malm, vd Öhman, telefon 070-872 50 41, johan.malm@ohman.se

Camilla Lundquist, presskontakt Öhman, telefon 070-972 50 62,camilla.lundquist@ohman.se

Pressbilder

Johan Malm, koncernchef Öhman

Kontaktpersoner

Johan Malm

Koncernchef Öhman-gruppen

+46 8 407 59 11
johan.malm@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se