Bakslag för Trump

6 april, 2017 • Marknadskommentarer

Ett av Donald Trumps vallöften var att avskaffa Obamacare som enligt presidenten är en ”katastrof”. Republikanerna har hela tiden också varit starka motståndare till Obamacare så att avskaffa Obamas sjukvårdsförsäkring borde varit relativt enkelt. Men Donald Trump fick inte stöd för sitt förslag till förändring av sjukvårdsförsäkrings-systemet trots att det republikanska partiet har majoritet både i senaten och representanthuset.

Detta får ses som ett stort nederlag för presidenten och är kanske också ett tecken på avsaknad av politisk erfarenhet. Det är dock inte det första bakslaget för presidentens politik. Även förslaget om inreseförbud har ju tidigare stött på patrull. Finansiella marknader har dock inte påverkats nämnvärt av nederlaget och den amerikanska börsen är bara två procent från den historiskt högsta noteringen på S&P500.

Årets första kvartal har inletts med stark utveckling på aktiemarknaderna världen över. Den amerikanska börsen har avkastat dryga fyra procent under första kvartalet medan Stockholmsbörsen avkastat drygt sex procent. Den amerikanska dollarn har försvagats mot kronan. Samtidigt steg svenska räntor marginellt under kvartalet och avkastningen för aktier översteg därmed åter avkastningen för obligationer med vid marginal.

Fortsatt fokus på politiken

Mycket fokus har varit på politiken under årets första kvartal. Detta syntes inte minst på räntemarknadens utveckling som var slagig men med en dragning uppåt. Initialt steg räntor till följd av förväntningar om att expansiv amerikansk finanspolitik skulle leda till ökad tillväxt och stigande inflation. Under februari månad flyttade dock fokus till den politiska utvecklingen i Europa med bland annat det kommande presidentvalet i Frankrike. Den höger-extrema kandidaten Marine Le Pen fick medvind av skandaler på den borgerliga sidan vilket bidrog till att räntorna föll. Osäkerheten kring valet lade sig dock något då den oberoende kandidaten Macron fick ett allt större stöd. Även aktiemarknaden har drivits uppåt till följd av förväntningar om kommande expansiv finanspolitik som ska leda till ökad tillväxt.

Samtidigt fortsatte den underliggande konjunkturbilden att utvecklas väl och den inkommande ekonomiska statistiken överträffar i många fall förväntningarna. Det är för första gången på relativt länge som vi har en synkroniserad global konjunkturuppgång. Även ledande indikatorer pekar uppåt för samtliga regioner vilket indikerar att konjunkturen har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas väl ytterligare en tid. Penningpolitiken är också fortfarande generellt expansiv trots den amerikanska centralbankens räntehöjningar.

Kombinationen av en synkroniserad konjunkturuppgång och förväntningar på expansiv finanspolitik har gjort att analytikerkåren successivt höjt förväntningarna på företagens vinster och vinstrevideringstrenden är positiv på global basis. Bland annat Japan och Europa sticker ut med tydligt positiva vinstrevideringar. Europeiska aktier är relativt sett billigare än amerikanska och framstår ur detta perspektiv som en attraktiv investering efter år av svag relativutveckling. Det mest sannolika är dock att vi måste vänta till dess att det franska valet är bakom oss innan dess potential har möjlighet att realiseras.

Goda förutsättningar ytterligare en tid

Aktiemarknaderna har som sagt utvecklats väldigt starkt på kort tid och värderingen har därmed successivt stigit under året och inte minst jämfört med för ett år sedan. Samtidigt har osäkerheten kring den amerikanska politiken ökat till följd av det senaste nederlaget för Trump. Efter det amerikanska presidentvalet har aktiemarknaden stigit på förväntningar om kraftig finanspolitisk expansion i USA genom stora skattesänkningar och infrastruktursatsningar. En del av finansiering av dessa expansiva åtgärder skulle komma från lägre sjukvårdskostnader till följd av slopandet av Obamacare. Dessa besparingar uteblir nu och frågan är hur stort stöd Trump har för övriga delar, som t.ex. införandet av gränsskatt. Trump kan sannolikt driva igenom delar av sin politik, men risken är att det blir i mindre omfattning än vad han utlovat och med risken att det tar längre tid att driva igenom. Ur detta perspektiv har kanske börserna kommit lite för långt lite för snabbt. I det korta perspektivet finns således en risk för lite svagare utveckling på aktiemarknaderna.

Den successivt högre värderingen under det senaste året innebär som vi nämnt tidigare att vi bör förvänta oss lägre avkastning framöver. Samtidigt ser den globala konjunkturen fortsatt stark ut och ledande indikatorer pekar uppåt i de flesta regioner. Det är värt att nämna att dessa ledande indikatorer pekade uppåt redan innan det amerikanska valet och är således inte enbart en konsekvens av Trumps löften, även om de bidragit till att lyfta förväntningar ytterligare. Med fortsatt goda konjunkturutsikter, en förhållandevis expansiv penningpolitik och rekordlåga räntor finns förutsättningar för att aktiemarknaden, efter period av konsolidering, ändå skall kunna utvecklas positivt ytterligare en tid. Den höga värderingen gör dock att en ökad vaksamhet är på sin plats.

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Chief Investment Officer

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se