Almedalen gav Öhman inspiration

10 juli, 2017 • Nyheter

Nu är årets Almedalsvecka över och som vanligt var det ett fullspäckat program med många spännande betraktelser. Öhmans representanter deltog i flera seminarier med fokus på finans, hållbarhet och digitalisering.

Vi tycker att Almedalen är en intressant arena och fick med oss många tänkvärda idéer hem som kan tjäna till inspiration för vår verksamhet och våra kunder när höstens aktiviteter drar igång.

Almedalen är mer än en politikervecka, som det ursprungligen var. Nu har näringsliv och organisationer fått upp ögonen för vilken bra arena Almedalen är för att föra ut sitt budskap, delta i debatten och träffa kunder och blivande kunder.  Så Almedalen är så ofantligt mycket annat än det som framgår av mediernas bevakning av politikerna och deras utspel.

Vi fokuserar själva på att väva samman hållbarhet, investeringar och lönsamhet och kunde konstatera att fler och fler inser att det inte finns någon motsättning mellan fokus på hållbarhet och en god avkastning. Tvärtom kan ett hållbarhetsfokus leda till fler affärsmöjligheter och bättre avkastning. Nedan hittar ni några axplock från årets seminarieskörd.

Digitalisering och robotisering

Många diskuterar digitalisering men fokus skiljer sig tydligt mellan olika aktörer, det skiljer mellan offentlig och privat sektor men även mellan olika branscher och olika bolag inom samma bransch. Enligt framtidsspanarna Kairos Futures kommer dagens affärsmodeller att vara obsoleta inom fyra år och då delar vi alla utmaningen att börja tänka mer innovativt. Det första steget till ökad innovation är, enligt samma källa, att de som idag har ett effektivitetsfokus adderar kreativitet till sin nuvarande digitala strategi. Sedan behöver vi premiera förändringstänkande och utveckling i våra organisationer för att komma vidare. Om de flesta organisationer är helt digitala år 2030 kommer vi att ha artificiell intelligence-robotar som utvecklar sig själva. Och digitaliseringsförespråkaren HejDigitalt menar att vi ska förvänta oss att vår närmaste chef kan vara en robot som sitter i ledningsgruppen. Men vi människor spås fortfarande behövas för mer kreativa och strategiska uppgifter, som t.ex. att leda datadriven strategisk innovation. Det tackar vi för.

Klimat och hållbarhet

Vi fick en förhandstitt på Al Gores nya film An Inconvenient Sequel: Truth to Power som visade alarmerande ögonblicksbilder från Ishavet där gigantiska isblock imploderar, översvämningar och andra följder av den globala uppvärmningen. Om filmen An Inconvenient Truth år 2006 var framåtblickande så är årets film dystrare i sin final där det framgångsrika Parisavtalet nu kullkastats av den sittande amerikanska presidenten. Om den första dokumentären varnade för vad som komma skulle tycks uppföljaren konstatera att vi nått denna punkt nu. Vilket betonar vikten av att investerare går från ord till handling!

På den positiva sidan kunde vi konstatera att allt fler fondbolag och kapitalförvaltare diskuterar hållbarhet och hur de ska välja bort bolag som motverkar hållbarheten och välja in sådana som främjar eller rent av tjänar pengar på den. Det blir dock uppenbart att många förvaltare trevar efter riktlinjer för redovisning av sitt arbete, nu finns det inte någon standard. Under Almedalsveckan fick vi ta del av en del intressanta idéer till riktlinjer.

Grön innovation som export och investeringar i välfärden

I Sverige finns några av Europas mest lovande företag inom gröna initiativ, och det finns en stor ekonomisk potential i att hitta bra lösningar för export av dessa. På Social Venture Swedens seminarium handlade diskussionen om hur vi indirekt kan främja hållbar innovation genom att våga investera, trots de finansiella riskerna. Men det kan behövas tydligare system som kopplar investeringarna till deras bidrag till samhället och en framtida grön ekonomi. Privata investeringar i välfärd kan främja svensk social ingenjörskonst samtidigt som de minskar samhällsproblemen diskuterades under ett seminarium med företaget Lumell. Norrköpings kommun har börjat agera inom området och menar att det motstånd som tidigare funnits mot att tjäna pengar på välfärden nu är brutet. Man har tidigare inte velat se människor som investeringar, men kan nu se positiva effekter för både medborgarna och investerarna. Samtidigt kan det krävas ytterligare verktyg från staten för att kommunerna ska kunna komma igång med den här typen av ”sociala utfallskontrakt”.

Vi som representerade Öhman i Almedalen passar på att önska en fortsatt trevlig sommar!

Agneta J. Rosengren, Fredric Nyström, Lars Bjerrek och Johan Malm

Kontaktpersoner

Agneta J. Rosengren

Head of Business Tech & Transformation

+46 8 407 59 72
agneta.jakas@ohman.se


Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.seJohan Malm

Koncernchef Öhman-gruppen

+46 8 407 59 11
johan.malm@ohman.se