Hållbarhet viktigt när institutioner placerar kapital

1 juni, 2017 • Pressmeddelanden

Sveriges kommuner, landsting och regioner placerar uppskattningsvis 175 miljarder kronor på finansmarknaden. Hållbarhet är viktigt för dessa aktörer. Mer än hälften av dem, 53 procent, integrerar sin finansiella förvaltning i sitt hållbarhetsarbete.

Det visar en undersökning som kapitalförvaltaren Öhman och Kommunalekonomernas förening, KEF, gjort under april i år. Landets kommuner, landsting och regioner placerar uppskattningsvis 175 miljarder kronor på de finansiella marknaderna.

Hur tänker de när det gäller finansiell förvaltning och hållbarhet? Dessa och andra frågor har Öhman och KEF, ställt till kommuner, landsting och regioner i den årliga undersökningen Kommunpuls.

På frågan när de finansiella riktlinjerna uppdaterades senast svarade 57 procent av de tillfrågade institutionerna att det skett under 2016 eller att de kommer att uppdateras under 2017. Nästan en femtedel, 17 procent, svarade att deras riktlinjer uppdaterades för mer än fem år sedan.

– Sex av tio har färska riktlinjer och det är bra. Mindre bra är att nästan en femtedel har riktlinjer som är äldre än fem år. Både marknaden och synen på hållbarhet är i snabb förändring. Därför är det viktigt att se över riktlinjer som är äldre än fem år, säger Anna Jönsson som arbetar med institutionella kunder på Öhman.

20 procent av gruppen planerar ge ut gröna obligationer det närmaste året, antingen via Kommuninvest, 12 procent, eller i egen regi, 8 procent.

När nyckelpersoner inom kommuner, landsting och regioner får frågan vad de skulle önska mer av i sitt arbete blir svaret mer tid, 51 procent. Mer kommunanpassad utbildning, 36 procent, samt ökat samarbete med andra kommuner och landsting, 33 procent.

– Vår undersökning ger oss svart på vitt att utbildning inom finansområdet är efterfrågat. Tidigare har vi anat det men nu säger fyra av tio – främst från de mindre kommunerna – att de vill utbilda sig mer samt att de vill ha mer tid för finansiella frågor, säger Ola Eriksson, kanslichef på KEF.

Läs hela undersökning på https://www.ohman.se/kommunpuls/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anna Jönsson, institutionell försäljning på Öhman, telefon 072-572 11 27, anna.jonsson@ohman.se

Ola Eriksson, kanslichef på KEF, telefon 070-665 54 75, ola.eriksson@kef.se

Camilla Lundquist, presskontakt på Öhman, telefon 070-972 50 62, camilla.lundquist@ohman.se

Kontaktpersoner

Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se