Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Säkerhet – ett investeringstema i ropet

6 februari, 2018 • Nyheter

Världen över växer fokuset på säkerhet. Det handlar om allt från cybersäkerhet till kontroll av gifter i textilier och trafiksäkerhet.

Vi kan se hur en framväxande medelklass i länder som Kina och Indien använder sin förbättrade ekonomi till att göra livet säkrare för sig själva och sina familjer. Ett alltmer uppkopplat samhälle innebär ökade förväntningar på smarta system och nya krav på integritetslösningar. I en orolig omvärld ser vi även en växande efterfrågan på tjänster och produkter som får oss att känna oss trygga.

Ylwa Häggström, Johan Nilke, Fredric Nyström, Filip Boman och Pär Lövfing.
Ylwa Häggström, Johan Nilke, Fredric Nyström, Filip Boman och Pär Lövfing.

Öhmans globala aktieteam har sedan en tid säkerhet som ett långsiktigt intressant investeringstema*. Teamet ser flera företag och affärsidéer inom många olika sektorer i marknaden som gynnas av trenden och tror på en stark tillväxt för hela värdekedjan.

Spara femstjärnigt med oss!

Tematiska investeringar i olika sektorer har länge varit ett framgångskoncept för vårt globala aktieteam. Tillsammans förvaltar de fonden Öhman Global Hållbar där teamets tydliga investeringsfilosofi resulterat i att fonden har det högsta betyget, fem stjärnor, hos fondanalysföretaget Morningstar. Fonden placerar sig även på en topp 10-placering mätt över tio år, med en avkastning som hör till de tio procent bästa inom sin fondkategori (per sista januari 2018)

Hur bidrar investeringstemat till FN:s globala hållbarhetsmål?

Säkerhetstemat har flera kopplingar till FN:s globala hållbarhetsmål, kanske främst genom att erbjuda fysisk säkerhet men även på en mängd andra områden. Genom att investera tematiskt i säkerhet kan vi dra nytta av trender som i sin tur bidrar till en god samhällsutveckling, exempelvis:

  • Tjänster och produkter som skapar förutsättningar för en tryggare arbetsplats bidrar till mål 8.
  • Säkrare fordon och nya infrastruktursystem skapar en tryggare trafiksituation och stödjer mål 3.
  • Testning och inspektion av produktionskedjor är viktigt för att garantera kvalitativa, miljövänliga och säkra produkter (mål 3, mål 9 och mål 12).
  • Cybersäkerhet är avgörande för att skapa hållbara samhällen och innovativa företag (mål 9 och mål 11).

Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen identifierar vi ständigt nya investeringsmöjligheter. Bland morgondagens vinnare finns företag som redan idag fattar beslut med förståelse för framtidens krav på ansvarsfullt företagande. Som ansvarstagande investerare minskar risken att vi placerar i bolag som drabbas av exempelvis varumärkesskada, produktionsstopp och stämningar.  Läs mer om hur vi arbetar som ansvarsfull investerare.

* Tematiska investeringar är investeringar som följer långsiktiga samhällstrender med betydande ekonomiska effekter på företag och sektorer. Genom att identifiera dessa trender strävar man efter att investera i företag som förväntas dra ekonomisk nytta av utvecklingen. Med detta som utgångspunkt spelar företagens geografiska hemvist eller sektortillhörighet mindre roll för investeringsbeslutet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.