Är tekniktillväxten hållbar?

21 september, 2018 • Nyheter

Ny teknologi är den största drivkraften för världens tillväxt och nu ökar kraven på hur den teknologiska utvecklingen bäst genomförs. Hur drivs tekniksektorn framåt på ett hållbart sätt? Det var ämnet för höstens andra #öhmanlunch hemma hos Öhman på Mäster Samuelsgatan i Stockholm.

– För oss på Öhman är kopplingen mellan teknologi och hållbarhet självklar. Men den kommer inte gratis utan det gäller att aktivt lyfta fram hållbarhetsarbetet och integrera det i den teknologiska utvecklingen, inledde Filip Boman, ansvarig förvaltare av fonden Öhman Global Growth, som länge analyserat tekniksektorns utveckling.

När IT-bubblan nådde sin bristningspunkt i slutet av 90-talet värderades sektorn till 60 gånger vinsten. Då var de största kunderna teleoperatörer som själva var tvungna att låna pengar, varpå bubblan sedermera sprack och börsen föll med 75 procent. Idag är läget ett helt annat, menar Filip Boman:

Filip Boman, fondförvaltare hos Öhman.
Filip Boman, fondförvaltare hos Öhman.

– Idag ser vi inga tecken på att det är en bubbla. Med giganter som Google, Facebook, Netflix och Amazon är sektorn mindre känslig. Samtidigt har marknaden blivit betydligt bredare, den teknologiska utvecklingen är idag påtaglig i hela samhället. Bland köparna finns stater, kommuner och privata bolag som alla måste ställa om sin verksamhet. Det finns alla förutsättningar för att den positiva utvecklingen kan fortsätta ett bra tag till, sa han.

Vimmelbild från #öhmanlunch hemma hos Öhman på Mäster Samuelsgatan 6 i Stockholm.
Vimmelbild från #öhmanlunch hemma hos Öhman på Mäster Samuelsgatan 6 i Stockholm.

Teknologins befästande ställning för världens utveckling har också öppnat dörren för nya spännande investeringsmöjligheter. Investeringsteman som säkerhet, robotautomatisering, energiteknik och biotech visar god potential i en värld under snabb utveckling.

– Öhman Global Growth investerar idag 90 procent i bolag som följer dessa trender. Företag inom life science, hållbara städer, självkörande bilar och AI-lösningar är exempel på investeringar som vi gjort och tror mycket på. Inte minst AI har skapat en teknikrevolution som kommer styra det mesta framöver, inte minst inom hälsovårdssektorn, sa Filip Boman.

Förhållandet mellan just teknik och hälsa har haft en brant utvecklingskurva. Vårdsektorn är en av de sektorer där hoppet till teknologiska förbättringar är som störst. Möjligheterna att samla in och behandla stora mängder data, det man kallar ”big data”, gör det möjligt att effektivisera delar av hälsovårdssektorn.

Ellinor Hult, fondförvaltare hos Öhman.
Ellinor Hult, fondförvaltare hos Öhman.

– Nya tekniklösningar ger möjligheter att skapa en bättre vårdprocess för både personal och patienter och dessutom spara pengar. Och hos läkemedelsbolagen skapar bland annat machine learning möjligheten att optimera och påskynda dyra och komplexa processer för utveckling av nya mediciner. Bättre träffsäkerhet ger minskade risker och kan bidra till att fler aktörer vågar starta forskningsprojekt och att fler värdefulla läkemedel tas fram, sa Ellinor Hult, fondförvaltare hos Öhman och fortsatte:

– Läkemedelsutvecklingen är på väg in i en ny era, som på sikt kan göra att mer precisa mediciner blir tillgängliga för många fler. Idag ser vi en mycket spännande utveckling av genterapi som ända ner i arvsmassan kan spåra och behandla sjukdomar. För 15 år sedan kostade det 1 miljard kronor att kartlägga en persons arvsmassa, idag kostar samma kartläggning 10 000 kronor och det kommer att bli ännu billigare, sa hon.

#öhmanlunch hemma hos Öhman på Mäster Samuelsgatan 6 i Stockholm.
#öhmanlunch hemma hos Öhman på Mäster Samuelsgatan 6 i Stockholm.

En annan marknad där den teknologiska utvecklingen spås bidra till en positiv tillväxt är sol- och vindkraftssektorn. Där sker en kraftig ökning av investeringar i takt med att tekniken bidragit till minskade kostnader för energiproduktionen. Utvecklingen drivs på av miljö- och klimatmål, både av länder och genom privata initiativ.

– Vi ser goda indikationer om en snabb tillväxt för förnyelsebar energiproduktion. Många av världens största bolag ställer nu om till en hållbar energiförsörjning. Ett exempel är svenska Tetra Pak, som bygger ut sin solkraftskapacitet för att nå en helt fossilfri produktion i USA till nästa år och för koncernen globalt till år 2030, sa Ylwa Häggström, fondförvaltare hos Öhman.

Ylwa Häggström, fondförvaltare hos Öhman.
Ylwa Häggström, fondförvaltare hos Öhman.

Det finns också stora förhoppningar om att den tekniska utvecklingen ska komma med lösningar för att bättre lagra den energi som produceras. Utvecklingen av framtidens batterier är avgörande för en mängd branscher.

– Förutom storskaliga och effektiva batterier till världens sol- och vindkraftsparker, så utvecklas nu stabila och tillförlitliga batterier som hjälper den växande elbilsmarknaden att bygga upp en globalt hållbar transportsektor. Vi tror starkt på den här utvecklingen och har därför investerat i såväl vindenergi som batteribolag, sa Ylwa.

Parallellt med tekniksektorns spännande investeringsmöjligheter är hållbarhet en fråga som fler av världens förvaltare noggrant väger in investeringsbeslutet. Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker hos Öhman, menar att ESG-analysen är ett viktigt redskap för att kunna ta rätt investeringsbeslut, och som dessutom blivit ännu bättre tack vare “big data”.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker hos Öhman.
Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker hos Öhman.

– Tidigare har vi valt bort många företag på grund av naturen av deras verksamhet. Nu flyttar vi fram ytterligare med en mer integrerad med ESG-analys, där vi på nära håll kan analysera hur varje enskilt bolag styrs och drivs. Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt att samla mer data om hur företag bedriver sin verksamhet, till exempel hur de största bolagen hanterar sina största risker, sa hon.

Den ökade mängden av personlig data ställer också stora krav på hur bolagen hanterar denna information, inte minst efter den nya GDPR-lagen. Anseende, förtroende och riskhantering är några av de aspekter som mer och mer vägs in i resonemanget när förvaltare letar nya investeringar bland världens teknikbolag.

– Exempelvis beslutade vi att inte investera i Facebook, i och med att kontroversen kring Cambridge Analytica påvisade att bolaget inte har tillräckliga system för att säkerställa hur information hanteras och delas med tredje part, sa Victoria Lidén.

Världen behöver hållbar tillväxt och tekniksektorn sitter på många av lösningarna. Och inget pekar på att utvecklingen avtar.

Den 19 oktober bjuder Öhman in till ännu en spännande #öhmanlunch. Då diskuteras svenska bolag – stora som små. Hoppas vi ses då!

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner

Johan Ede

Head of Institutional Sales, Öhman Fonder

08 407 58 38
johan.ede@ohman.se