Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Förändringar i Öhman Fonders ränte- och kreditteam

6 december, 2018 • Nyheter

Ulrika Lindén har valt att lämna ränte- och kreditteamet på Öhman Fonder för att tillträda som räntechef på Swedbanks fondbolag Robur.

– Ulrika Lindén har varit en uppskattad kollega. Vi har arbetat sida vid sida under många år, både på Öhman och hos tidigare arbetsgivare, säger Lars Kristian Feste, ränte- och kreditchef på Öhman. Vi är fem i teamet med olika bakgrund och erfarenheter och kärnan för vår framgång är att vi hela tiden tänker på hur våra kunders pengar ska förvaltas på bästa sätt, fortsätter Lars Kristian, som inte ser något behov av ersättningsrekrytering.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder.
Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder.

Lars Kristian tar tillsammans med Tobias Kaminsky, som sedan tidigare förvaltat fonden tillsammans med Ulrika, över fonden Öhman FRN Hållbar.

– Det känns mycket bra att Lars Kristian Feste och Tobias Kaminsky tillsammans tar över som förvaltare av en av våra populäraste fonder Öhman FRN Hållbar. Tobias vassa kreditanalys kombinerad med Lars Kristians långa och breda erfarenhet från både internationella och svenska ränte- och kreditmarknader borgar för ett fortsätt framgångsrikt arbete med fonden, säger Pablo Bernengo vd Öhman Fonder.

Öhmans ränteteam förvaltar cirka 30 miljarder kronor i olika räntebärande tillgångar för kunders räkning.

Kontaktpersoner

Lars Kristian Feste

Räntechef på Öhman Fonder

+46 8 407 58 42
lars.kristian.feste@ohman.se