Öhmangruppen kan se tillbaka på ett av de bästa åren någonsin

25 maj, 2018 • Nyheter

Dagens verksamhet står på två stabila ben – Nordnet för privatsparare och en förvaltande del genom Öhman Fonder och Öhman Bank. Stabiliteten är en viktig styrka i dagens föränderliga finansbransch, där nya regelverk förändrar spelreglerna.

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande och Johan Malm, vd och koncernchef.
Tom Dinkelspiel, styrelseordförande och Johan Malm, vd och koncernchef.

När styrelseordförande Tom Dinkelspiel (T) och VD Johan Malm (J) nu blickar framåt är fokus tydligt: att skapa marknadens bästa och mest innovativa kunderbjudande.

Det har varit en rad händelserika år för Öhmangruppen. Vad utmärker 2017 så här i backspegeln?

T: Man kan börja med att säga att 2017 var ett fantastisk roligt år där vi fullföljt en rad initiativ för att stärka både Nordnet och Öhmans erbjudanden. Jag skulle säga att det var det roligaste året sedan vi började arbeta ihop.

J: Verkligen! Inom den förvaltande delen landade vi det integrationsarbete som pågått under både 2015 och 2016. Nu har vi en väl sammansvetsad verksamhet som håller högsta kvalitet. Det märks bland annat genom att 18 av 23 av våra aktivt förvaltade fonder slog index efter avgifter.

T: Nordnet har under året inlett den förändringsresa som vi avsåg när vi tog bolaget från börsen. Här har vi spänt bågen stenhårt och satt en offensiv budget för 2018.

Hur har utveckling sett ut för kapitalförvaltaren Öhman?

Johan Malm, vd och koncernchef.
Johan Malm, vd och koncernchef.

J: Det har varit ett mycket bra år, vilket bland annat synts i hur våra aktiva fonder presterat jämfört med index. Vi har helt enkelt haft mer rätt än fel.

T: Dessutom har vi vuxit på kundsidan, både bland större institutionella kunder och inom segmentet förmögna privatpersoner. Vid slutet av året förvaltade Öhmangruppen 90 miljarder kronor.

J: Detta har sammantaget lett till att kvaliteten i Öhmans hela kunderbjudande förbättrats, någotsom bland annat syns i avkastningen vi levererar.

T: Kvalitet är ett viktigt ord. För oss innebär det att vi levererar det vi lovar. Det kan låta banalt, men historiskt sett har branschen ofta avvikit i sin performance, både uppåt och nedåt. Här har vi lagt ner mycket arbete som nu gett resultat.

J: Vi har även fått många kvitton utifrån på att vi håller hög kvalitet. 2017 vann vi pris som Årets hållbara aktör och Årets räntehus, dessutom klättrade vi i Prosperas olika kundundersökningar.

T: Vi är nöjda med utvecklingen för Öhman, men vi vill samtidigt vidare. Att hela tiden utvecklas är nödvändigt om man ska vara relevant för kunderna.

Avslutningsvis – hur ser utvecklingen ut framöver, både för Öhman och för branschen?

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande.
Tom Dinkelspiel, styrelseordförande.

T: Den regelverksförändring som skett den senaste tiden kommer att få stor påverkan. Det är för tidigt att säga exakt vad, men branschen kommer att stöpas om med nya produkter och aktörer. Framtiden ser intressant ut, med stora möjligheter för innovativa aktörer som Öhman.

J: Det är därför avgörande att ha en stark kassa och vi lämnade 2017 med en bra nettokassa. Det gör oss uthålliga med förmåga att vara aktiva även den dag konjunkturen går ner.

T: I det korta perspektivet ser vi dock goda förutsättningar för fortsatt bra tider. För Öhman och Nordnets del är fokus glasklart – skapa kundnytta i världsklass. Även om kunderna skiljer sig åt ställer de samma krav: anpassade produkter och lösningar utifrån specifika behov. Det ska vi erbjuda.

Kontaktpersoner

Camilla Lundquist

Presskontakt

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se