Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Öhman Penningmarknadsfond byter namn till Öhman Kort Ränta

13 december, 2018 • Nyheter

Idag byter Öhman Penningmarknadsfond namn till Öhman Kort Ränta.

Från den 19 januari 2019 ska nya penningmarknadsförordningen tillämpas. Förordningen ändrar definitionen av vilka placeringar en penningmarknadsfond tillåts göra. I fortsättningen måste penningmarknadsfonder i princip använda investeringar som motsvarar placering på sparkonto.

Vårt ränteteam har som strategi att skapa avkastning genom att även investera i t.ex. bostadsobligationer med kort löptid, för att på så sätt skapa en bättre avkastning än traditionella penningmarknadsfonder. Den strategin har teamet för avsikt att fortsätta med.  Fondens placeringsinriktning är oförändrad, men fonden byter namn till Öhman Kort Ränta.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se