Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Öhman Sverige Smart Beta fusioneras med Öhman Sverige Hållbar

30 november, 2018 • Nyheter

Öhman Smart Beta går samman med fonden Öhman Sverige Hållbar den 13 december.

I samband med att Pensionsmyndigheten ser om sitt avtal med oss fondbolag blir fonder från ett flertal bolag allt för små för att finnas med på myndighetens fondtorg. En av dessa fonder är vår fond Öhman Smart Beta.

Vad innebär det för dig som andelsägare?

De två fonderna som går samman har liknande placeringsinriktning med fokus på den svenska aktiemarknaden. Din nya fond – Öhman Sverige Hållbar – är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i svenska aktier. Fonden placerar normalt i 25-35 bolag fördelade på olika branscher. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Vem är förvaltaren?

Öhman Sverige Hållbar förvaltas av Anders Avervik. Anders har varit anställd på Öhman sedan 2010 och har 23 års erfarenhet av aktieförvaltning. Anders förvaltar två aktiefonder: Öhman Sverige Hållbar och Öhman Sverige Fokus.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se