Välstrukturerade processer allt viktigare

13 april, 2018 • Nyheter

I spåren av finanskrisen 2008 har världsekonomin karaktäriserats av låg tillväxt, låg inflation och extrem penningpolitik med negativa räntor och kvantitativa lättnader. – Vi siktar på att vara en ledande aktör inom samtliga stora traditionella tillgångsslag, med ett starkt fokus på ansvarsfulla och långsiktiga placeringar, säger Jamal Abida Norling som nu kliver in i rollen som ny Chief Investment Officer på Öhman.

– De senaste tjugo åren har vi fått se generellt fallande räntor och stigande tillgångsvärden. Den miljö vi nu befinner oss i ställer höga krav på oss som förvaltare av våra kunders kapital. Att arbeta aktivt med att utveckla vår förvaltning, våra produkter samt att ha välstrukturerade investeringsprocesser är en förutsättning som blir allt viktigare. Detta är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som jag nu får det stora förtroendet att ansvara för.

Vi på Öhman förvaltar idag mer än 80 miljarder kronor av våra kunders tillgångar och slutmålet är alltid detsamma – att ge kunderna så god avkastning som möjligt., säger Jamal Abida Norling Chief Investment Officer på Öhman.
Vi på Öhman förvaltar idag mer än 80 miljarder kronor av våra kunders tillgångar och slutmålet är alltid detsamma – att ge kunderna så god avkastning som möjligt, säger Jamal Abida Norling Chief Investment Officer på Öhman.

Utvecklar Öhmans investeringsprocesser i ny roll

Nyligen blev det klart att Jamal Abida Norling tar över rollen som Chief Investment Officer på Öhman efter Pablo Bernengo som tidigare presenterats som fondbolagets nye vd. I sin nya roll kommer Jamal ansvara för att utveckla Öhmans investeringsprocesser samt att fortsätta ansvara för Öhmans övergripande syn på allokering, de stora makrotrenderna och förvalta våra fonder som spänner över flera tillgångsslag.  Jamal representerar även förvaltningsorganisationen i ledningsgruppen.

– Det känns både spännande och hedrande att få axla rollen som Chief Investment Officer. Vi på Öhman förvaltar idag mer än 80 miljarder kronor av våra kunders tillgångar och slutmålet är alltid detsamma – att ge kunderna så god avkastning som möjligt. Vi har länge haft en framskjuten position inom flera segment, bland annat företagsobligationsförvaltning, ansvarsfulla investeringar och indexnära förvaltning. De senaste åren har även glädjande nog vår aktiva aktieförvaltning varit mycket framgångsrik, vilket är mycket viktigt för oss som har ambitionen att vara ledande inom allt vi gör.

För Jamal innebär den nya arbetsrollen att han tar ett utökat ansvar för att fortsätta utveckla Öhmans investeringsprocesser och att hållbara aspekter implementeras på ett konsistent sätt i alla investeringar.

– Ansvarsfulla investeringar är en mycket viktig del i vår förvaltning och en naturlig del i hela vår verksamhet. Det innebär en medveten långsiktighet i våra placeringar och vi ser också en stor potential i att investera ansvarsfullt. Jag känner ett stort ansvar för att fortsätta förvalta Öhmans redan ledande position inom detta område.

Positiv framtidssyn

Jamal själv är långt ifrån en nykomling i sammanhanget. Under sina snart 18 år i branschen har han jobbat med tillgångsallokering och alternativa investeringar på bland annat Första AP Fonden och Aberdeen Asset Management, innan han kom till Öhman i januari 2016 i samband med förvärvet av DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltningsverksamhet. Det är med positiv framtidssyn som han nu tar sig an sin nya roll.

De senaste åren har även glädjande nog vår aktiva aktieförvaltning varit mycket framgångsrik, vilket är mycket viktigt för oss som har ambitionen att vara ledande inom allt vi gör, säger Jamal Abida Norling Cheif Investment Officer på Öhman.
De senaste åren har även glädjande nog vår aktiva aktieförvaltning varit mycket framgångsrik, vilket är mycket viktigt för oss som har ambitionen att vara ledande inom allt vi gör, säger Jamal Abida Norling Cheif Investment Officer på Öhman.

– Öhmans målsättning är att fortsätta vara en ledande kapitalförvaltare och förebild, inte minst när det kommer till ansvarsfulla investeringar. Vi ska vara det naturliga förstahandsvalet för våra kunder inom traditionell förvaltning under en lång tid framöver. Jag är övertygad om att vi med vår långsiktiga ägare i ryggen, uteslutande fokus på kapitalförvaltning och mycket duktiga medarbetare har alla förutsättningar för att lyckas.

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Chief Investment Officer, Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se