Energiomställning skapar gröna möjligheter – rapport från det tyska industriundret

24 januari, 2017 • Nyheter

Ett par gånger om året beger sig våra förvaltare ut på studieresor för att fördjupa sina kunskaper och med egna ögon se vad som sker ”på fältet”.  Vår fondförvaltare Ylwa Häggström gjorde en resa genom det tyska industriundret. Här fick hon ta del av de senaste innovationerna inom bland annat bil- och elindustrin – två industrier som påverkas i grunden av omställningen till ett hållbart samhälle.

I Tyskland har man bestämt att helt avskaffa kärnkraften, vilket har påskyndat framväxten av förnyelsebar energi. Enorma investeringar har gjorts i vindkraftverk för att på sikt täcka upp den tyska industrins energibehov. Men eftersom det blåser bäst på och vid Nordsjön och industrin i huvudsak är lokaliserad i söder har effektiva och moderna kraftnät blivit en allt viktigare fråga.

– De flesta tyska kärnkraftverk är belägna i söder nära industrin. Dessutom är kärnkraftverken få till antalet och enkla att styra, vilket har gjort distributionen av energi smidig. De förnyelsebara energikällorna är både fler och mer oberäkneliga, eftersom de är beroende av väder och vind. Därför kommer betydande investeringar i kraftnäten att krävas under lång tid, berättar Ylwa.

Att rusta upp och bygga ut kraftnätet är en stor infrastrukturfråga, vilket innebär att den i hög grad är beroende av politiska beslut. Dagens politiska klimat kan inte beskrivas som förutsägbart och även Tyskland går snart till val. Det betyder att det råder stor osäkerhet för i vilken takt investeringar kommer att ske och vilka energikällor som framöver kommer att prioriteras. Men att bolag med verksamhet inom kraftnät kommer att gynnas är knappast osäkert.

Aktörerna med kompetens för att bygga högspänningsledningar är relativt få till antalet. Ett bolag är Siemens som Öhman redan i dag har i sin fond Global Hållbar. Även de företag som producerar elinstallation till byggnader, exempelvis kontakter och reläer, bedöms gynnas av utvecklingen. Här kan Schneider nämnas som exempel.

Vem vinner kriget om elbilen?

En annan stor tysk industri som påverkas av omställningen till hållbara energikällor är bilindustrin, där övergången från förbränningsmotorer till bilar drivna av batteri pågår för fullt. Teknikskiftet gör att traditionella biltillverkare som BMW och Mercedes tappar den konkurrensfördel de haft i tekniskt kunnande, vilket öppnar upp för nya aktörer såsom Tesla. Trots det är det svårt att idag förutsäga vem som kommer att gynnas mest av den pågående förändringen.

– Även om elmotorn är en betydligt enklare produkt är det inte givet att de traditionella biltillverkarna kommer att förlora sin position. Att massproducera bilar är ingen enkel sak, utan kräver betydande kompetens och erfarenhet. Här återstår att se om uppstickarna på allvar kan konkurrera med de etablerade aktörerna, resonerar Ylwa.

Vem som blir framtidens biltillverkare är således svårbedömt, något som fått många att i stället titta närmare på batteribranschen som kommer att gynnas oavsett vem som producerar. I denna bransch återfinns aktörer som Samsung SDI och underleverantören W-Scope, två företag som Öhman valt att investera i.

– Många bedömare ser 2025 som ett rimligt datum för elbilen att på allvar vara etablerad på marknaden. Då skulle 25 procent av bilarna kunna vara elbilar. Det hade i sin tur krävt ungefär 20 gånger så hög produktion av batterier som idag. Onekligen ett gynnsamt läge för bolag aktiva inom batteriproduktion, slår Ylwa fast.

På vägen fram till 2025 måste dock mycket ske. Dagens batterier behöver bli billigare och öka sin räckvidd. En annan viktig fråga är möjligheten att snabbare ”tanka”. I dag tar det cirka 20 – 30 minuter att snabbtanka – alldeles för lång tid för dagens stressade bilist.

Besöket i Tyskland visade dock att utvecklingen går snabbt framåt. Moderniserade kraftnät och elbilar har länge sett som framtidsfrågor – nu har vi nått dit. För den som vill investera hållbart är detta en välkommen utveckling, eftersom den gynnar de bolag som satsar på och äger grön teknologi. Det ger bra resultat för både planeten och ekonomin.

Kontaktpersoner

Ylwa Häggström

Förvaltare globala aktier

ylwa.haggstrom@ohman.se