Eran med låga räntor är slut. Eller?

7 september, 2018 • Marknadskommentarer

Så där ja Ingves, nu är väl tiden med låga räntor över. Eller hur? Det var en mer lättsam Stefan Ingves än vi sett på länge under Riksbankens presskonferens i torsdags. Nu är tiden med negativ reporänta snart över, Riksbanken kommer att höja reporäntan med 0,25 procent i december eller februari nästa år. Därefter kommer en ny höjning under andra halvåret 2019. Då borde reporäntan vara 0 procent på ett års sikt och kanske rent av positiv under 2020?

Vad bra! Äntligen är detta vansinne med negativ reporänta över! Nu kommer världen bli en bättre plats för oss alla och en mer förutsägbar framtid väntar för oss som arbetar med långsiktigt värdeskapande. Alla experter kan komma att hylla direktionen på Riksbanken för att de räddade Sverige undan deflation.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman.
Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman.

– Och äntligen har inflationen (KPIF) stabiliserats kring 2 procent som också är målet. Efter drygt fyra år med negativ reporänta (förutsatt att Riksbanken höjer två gånger nästa år) och 330 miljarder kronor nytryckta pengar är inflationen på målet igen. Inte så konstigt att Ingves var på gott humör på torsdagsmorgonen, säger Lars Kristian Feste chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman.

Inflation och löner

Men vänta lite… Vad var det där med KPIF och ”KPIF ex. energi” som Ingves vapendragare pratade om? Har inflationen endast drivits av elpriser till följd av att sommaren varit torr och elbolagens vattenmagasin är tomma? När dessa fylls upp kommer då elpriserna falla och som följd också KPIF? Är det endast elpriset som gör att inflationen är 2 procent?

Löneökningarna har varit modesta kring 2,5 procent de senaste två åren, trots den starka konjunkturen. Samtidigt är löneökningar den enskilt viktigaste pådrivande faktorn i KPIF på längre sikt. En löneinflation på 2,5 procent ger ungefär ett bidrag på 1,25 procent till KPIF vilket gör att det fortfarande saknas 0,75 procent för att KPIF skall vara robust på 2 procent. Var kommer resterande från? En svagare krona? Men är inte kronan svag nog?  Kronans värde har försvagats nästan 20 procent de senaste fyra åren och det går inte en dag utan att man kan läsa i tidningen om hur undervärderad kronan är och hur mycket dyrare det har blivit för svenskarna på semestern. Men faktum är att kronan nog behöver försvagas ytterligare om inte löneökningarna börjar stiga till nivåer upp mot 4 procent igen, något som idag känns avlägset

Frankfurt bestämmer

Bostadsmarknaden har varit svajig på sistone. Om bostadspriserna tappar mark kommer det väl påverka konsumtionen? Vem renoverar köket eller badrummet eller går på krogen när bostadspriserna är på väg ner? Förmögenhetskänslan är viktig för Svensson. Tänk om konjunkturen skulle vika, varifrån skulle inflationen komma då?

Men vänta lite, om Riksbanken höjer räntan kommer ju kronan att stärkas… och då sjunker ju inflationen igen, inte sant? Usch! Varför är det så att det alltid är den äldre herren i Frankfurt (Mario Draghi) som skall bestämma över oss? Kan inte ECB också höja räntan nu så att vi alla kan få tillbaka balansen i livet?

ECB kommer nog att höja räntan, men inte förrän efter sommaren nästa år och förmodligen senare. Då är Ingves och direktionens handlingsmöjligheter mycket begränsade, som de själva säger. En höjning, kanske två men inte så mycket mer än det. Men det är kanske nog för att hålla Ingves på gott humör. Han gillar ju att höja räntan mer än att sänka räntan. Det vet vi alla. Så förmodligen är eran med låga räntor över för denna gång? Eller?

Nja… tiden med negativ reporänta är nog snart över men det är svårt att tro att Europa och Sverige kan tåla en betydligt högre reporänta. Skuld-sättningen är kort och gott för hög och en betydligt högre reporänta kan medföra ett tvärstopp för konjunkturen. Kombinerar vi det med samma problem inom tillväxtekonomierna, som har mycket av sin skuld nominerad i amerikanska dollar blir det inte en bättre utan en mer sårbar världsekonomi.

Så vad innebär allt detta? Inte annat än att centralbankerna måste vara mycket försiktiga i sin räntesättning för att inte köra ekonomin in i en recession. Men, eran med negativ reporänta är nog snart över, det är kanske därför Ingves är på gott humör.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Lars Kristian Feste

Räntechef på Öhman Fonder

+46 8 407 58 42
lars.kristian.feste@ohman.se