Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Månadsblad

Här hittar du månadsbad för våra fonder. I månadsbladet lämnar fondens förvaltare en kort kommentar och presenterar även utvalda nyckeltal för perioden.

Fonderna är uppdelade i fem fondgrupper:

  1. Aktiefonder som förvaltas indexnära.
  2. Aktiefonder som förvaltas aktivt.
  3. Räntefonder som förvaltas indexnära.
  4. Ränte- och företagsobligationsfonder som förvaltas aktivt.
  5. Blandfonder som förvaltas aktivt.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se