Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Månadsblad

Här hittar du månadsbad för våra fonder. I månadsbladet lämnar fondens förvaltare en kort kommentar och presenterar även utvalda nyckeltal för perioden.

OBS! Jämförelseindex kan visa fel. I samband med den pågående Coronakrisen har ett flertal börsbolag ställt in sina utdelningar. Oaktat detta förekommer det att indexleverantörer beräknar index som om dessa inställda utdelningar ändå har ägt rum. Detta innebär att jämförelseindex kan vara missvisande.

Fonderna är uppdelade i fem fondgrupper:

  1. Aktiefonder som förvaltas indexnära.
  2. Aktiefonder som förvaltas aktivt.
  3. Räntefonder som förvaltas indexnära.
  4. Ränte- och företagsobligationsfonder som förvaltas aktivt.
  5. Blandfonder som förvaltas aktivt.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se