Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Månadsblad ränte- och företagsobligationsfonder

I tabellen nedanför hittar du månadsblad för våra aktivt förvaltade ränte- och företagsobligationsfonder.

Fond Månadsblad
FÖRETAGSOBLIGATIONSFONDER  
Öhman FRN Hållbar Månadsblad (PDF, 185 KB)
Öhman Företagsobligationsfond Månadsblad (PDF, 178 KB)
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar Månadsblad (PDF, 241 KB)
Öhman Grön Obligationsfond Månadsblad (PDF, 243 KB)
Öhman Räntefond Kompass Hållbar Månadsblad (PDF, 188 KB)
RÄNTEFONDER  
Öhman Obligationsfond SEK Månadsblad (PDF, 187 KB)
Öhman Kort Ränta Månadsblad (PDF, 202 KB)
Öhman Realräntefond Månadsblad (PDF, 187 KB)

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se